Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel
Mikroprojekt Gminy Szaflary i Obec Podbiel, to kolejne przedsięwzięcie polskich i słowackich samorządów wpisujące się w szerszą koncepcję budowy strategicznego produktu pogranicza – Historyczno – kulturowo - przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Obie partnerskie miejscowości położone są na Historyczno-kulturowo-przyrodniczym Szlaku wokół Tatr. Główna trasa Szlaku przebiega na terenie Gminy Szaflary przez wieś Zaskale, natomiast po stronie słowackiej w Obec Nižná bezpośrednio sąsiadującej z Obec Podbiel. Trasa Szlaku jest nieprzypadkowa - zarówno Gmina Szaflary, jak i Obec Podbiel mają na swoim obszarze wiele atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Możemy wśród nich wymienić m.in. Chałupę Doruli w Szaflarach z obrazem namalowanym farbą olejną wprost na płazach budynku, czy pozostałości huty z XIX w. w Podbielu. Partnerzy dostrzegając, że te unikatowe miejsca na mapie Szlaku są mało znane, a ich potencjał jest niewystarczająco zagospodarowany podjęli się realizacji wspólnych działań polegających przede wszystkim na wytyczeniu turystycznych tras łącznikowych ze Szlakiem wokół Tatr, oznakowaniu miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ścieżki rowerowe
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
31-10-2017
Numer Projektu
INT/ET/TAT/1/I/B/0071
Budżet kwalifikowalny
115 805,41 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
98 434,59 EUR

Sukcesy projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • Oznakowanie nowych szlaków rowerowych
  • Publikacja pt. „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”
  • Festyn rowerowy w Maruszynie
  • Warsztaty dla dzieci

 

Partner wiodący

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Partnerzy projektu

Obec Podbiel

Podbiel 210
027 42 Podbiel
 +421 43 53 81 031
info@podbiel.sk
www.podbiel.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe