Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów
We współpracy trzech partnerów powstał szlak kulturowy „Śladem zabytków techniki z Podhala do Liptowa”. Szlak łączy najważniejsze i najciekawsze obiekty techniki pogranicza. Na jego trasie atrakcjami są Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej, ocalona od unicestwienia kolejowa wieża ciśnień oraz zrekonstruowana trasa leśnej kolejki wąskotorowej, na której odbywają się przejazdy rekreacyjne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Szlaki kulturowe
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0026/16-00
Budżet kwalifikowalny
1 961 117,63 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 666 949,91 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu:

  • powstał Kulturowy szlak tematyczny „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” oznakowany tablicami informacyjnymi (201 km),
  • utworzono Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu wraz z ekspozycją stałą,
  • odresturowano wieżę wodną na stacji kolejowej w Nowym Targu,
  • utworzono Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej,
  • zrekonstruowano na terenie Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie trasę Powaskiej Leśnej Kolei Wąskotorowej (950 m).

Partner wiodący

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Partnerzy projektu

Obec Ludrová

Ludrová 239
034 71 Ludrová 
+421 44 43 52 189
info@ludrova.sk
www.ludrova.sk

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe