Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza
Celem projektu jest rozwój gospodarczy pogranicza z wykorzystaniem zasobów i kapitału ludzkiego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt składa się z trzech głównych zadań wybranych na podstawie identyfikacji potrzeb rozwoju regionalnego w zakresie szkolenia zawodowego: 1. analiza regionalnej edukacji zawodowej na obszarze pogranicza umożliwiającej zatrudnianie absolwentów na lokalnym rynku pracy oraz rekomendacje dotyczące poprawy programów kształcenia, 2. organizacja wizyt, warsztatów i spotkań tematycznych, w celu zdobycia wiedzy na temat różnic w programach edukacyjnych na Słowacji i w Polsce (uczestnikami będą nauczyciele oraz eksperci z obu państw), 3. przeprowadzenie wspólnej kampanii promocyjnej na temat możliwości zawodowych w regionie skierowanej do absolwentów szkół branżowych.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-10-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-SK-0197/18
Budżet kwalifikowalny
235 839,20 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
200 463,32 EUR

Partner wiodący

MAS Orava, o.z.

Oravský Podzámok č. 60
027 41 Oravský Podzámok
+421 43 23 88 740
info@masorava.sk
www.masorava.sk

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Sobieskiego 7C
34-480 Jabłonka
+48 601 488 584
biuro@leaderorawa.pl
www.leaderorawa.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 62 771
zsckr@nowytarg.pl
www.zsckr.nowytarg.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach

Heleny Gniewosz 160
38-530 Zarszyn
+48 13 46 53 980
sekretariat@zsckr-nowosielce.pl
www.zsckr-nowosielce.pl

Lokalizacja projektu