Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie
Projekt ma na celu podniesienie wiedzy potencjalnych przewodników turystycznych z obszaru pogranicza. Zaplanowano przygotowanie 10 bloków tematycznych prezentujących pogranicze jako region o wspólnej historii i kulturze – m.in. I. wojna światowa w Karpatach, kościoły greckokatolickie, żydzi i ich zabytki, krajobrazy kulturowe, kształtowanie przestrzeni tożsamości regionalnej.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-SK-0196/18
Budżet kwalifikowalny
377 874,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
321 192,96 EUR

Sukcesy projektu

Jeden kurs trwa około 200-240 godzin. Projekt w pierwszym roku przewiduje przygotowanie szkoleń, a w drugim roku przeszkolenie łącznie 200 uczestników, głównie młodych ludzi z regionu. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mogli znaleźć pracę w sektorze usług turystycznych w regionie.

Partner wiodący

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Partnerzy projektu

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Tadeusza Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
+48 17 87 21 000
promocja@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

Strona internetowa projektu:

https://www.unipo.sk/turistickecesty/

Lokalizacja projektu