Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13
Zaangażowane w projekcie gimnazja działają w przygranicznym regionie. Znajdują się stosunkowo blisko od siebie a mimo wszystko brakuje im jakiejkolwiek szerszej platformy współpracy i nawet komunikacji. Jakakolwiek współpraca jest maksymalnie dwustronna. A właśnie teraz kładziony jest duży nacisk na jakość edukacji gimnazjalnej, głównie ze strony adaptacji absolwentów do wymagającego rynku pracy lub kontynuowania nauki w szkole wyższej.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-SK-0187/18
Budżet kwalifikowalny
894 431,53 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
760 266,78 EUR

Sukcesy projektu

Kładziony jest duży nacisk na jakość edukacji gimnazjalnej, głównie ze strony adaptacji absolwentów do wymagającego rynku pracy lub kontynuowania nauki w szkole wyższej. Sukces obydwu kierunków jest dosłownie uwarunkowany jakością procesu kształcenia w gimnazjum. Dlatego gimnazja powinny stale innowować pojedyncze przedmioty w taki sposób, aby odpowiadały wymaganiom rynku pracy i wymaganiom dobrych szkół wyższych. Właśnie realizacja tego projektu przyczyni się do spełnienia tych wymagań. Dzięki realizacji projektu szkoły otrzymają innowacyjną metodologię prawie wszystkich przedmiotów nauczania a innowacje te zostaną wzbogacone o element transgraniczny. Wzajemna współpraca jest niezbędna dla osiągnięcia celów projektu, ponieważ pojedyncze szkoły nie mają możliwości samodzielnie innowować wszystkich przedmiotów własnymi siłami. Jednocześnie trzeba podkreślić, że rezultaty projektu będą mogły być wdrażane w pozostałych gimnazjach w innych regionach.

 

Po zrealizowaniu projektu najważniejsze będzie zwiększenie jakości nauczania na gimnazjach włączonych do projektu, a to przy realizacji wspólnych działań. W ramach projektu powstanie Gimnazjalny Klaster (połączenie kilku gimnazjów), który będzie zwiększał współpracę między poszczególnymi szkołami. W wyniku realizacji projektu zwiększy się jakość kształcenia co dla absolwentów gimnazjów zwiększa możliwości na rynku pracy, jeżeli nie będzie dalej kształcił się na studiach, albo zwiększy się możliwość dostania na studia. Wyniki projektu są bardzo ważne, dlatego, że w chwili obecnej przykłada się wielką wagę do wykształcenia i zręczności pracownika a zwłaszcza w przypadku absolwentów bez praktyki. Jednocześnie i dobre uczelnie mają w chwili obecnej możliwości wyboru swoich studentów i wybierają tych najlepszych. W ramach działań i osiągniętego wyniku trzeba zwrócić uwagę, że nie istnieje możliwość osiągnięcia wyniku bez wspólnej współpracy, dlatego że, jak by chciała osiągnąć taki wynik poszczególna szkoła, musiała by bardzo dużo pracować a to nie byłoby możliwe ze względu na niedużą ilość pracowników.

Partner wiodący

Gymnázium Antona Bernoláka

Mieru 307/23
02 901 Námestovo
+421 43 41 36 309
gymnosekret@vuczilina.sk
www.gabnam.sk

Partnerzy projektu

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu

Hodžova 860/9
031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 18 332
school@gymlm.sk
www.gymlm.edupage.org

Gymnázium Jozefa Lettricha

Josefa Lettricha 2
036 01 Martin
+421 43 42 30 798
office@gymlet.sk
www.gymlet.sk

Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha

Malá hora 3
036 01 Martin
+421 43 41 33 191
office@gymmt.sk
www.gvpt.sk

Gymnázium Varšavská cesta 1

Varšavská cesta 1
01 008 Žilina
+421 41 50 05 530
gymnazium@gvarza.edu.sk 
www.gvarza.edu.sk

Gymnázium Veľká okružná

Veľká okružná 22
01 001 Žilina
+421 41 56 20 288
gvoza@gvoza.sk
www.gvoza.edupage.org

Gymnázium Hlinská

Hlinská 29
011 80 Žilina
+421 41 76 37 700
gymnazium@gymza.sk 
www.gymza.edupage.org

Gymnázium Bytča

Štefánikova 219/4
014 44 Bytča
+421 94 86 65 611
skola@gymbytca.edu.sk
www.gymbytca.edupage.org

Gymnázium Kysucké Nové Mesto

Jesenského 2243
024 04 Kysucké Nové Mesto
+421 41 42 20 052
riaditel@gymknm.sk
www.gymknm.sk

Gymnázium Rajec

Javorová 5
015 21 Rajec
+421 41 54 24 508
gymrajec@gmail.com
www.gymrajec.edupage.org 

Strona internetowa projektu:

https://www.g13.sk/

Lokalizacja projektu