Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Sportowe pogranicze
Celem projektu było stworzenie lepszych warunków rozwojowych dla młodzieży kształcącej się w szkołach sportowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych jako instruktorów narciarstwa i sędziów. W rejonie pogranicza zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej istnieje i powstaje wiele ośrodków narciarskich, w których młodzież wchodząca na rynek pracy będzie mogła wykorzystać nabyte kwalifikacje. Młodzież uczestnicząca w projekcie, niemal 900 uczniów polskich i słowackich, brała udział w licznych obozach krajowych i zagranicznych, kursach oraz szkoleniach.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-07-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-24-0184/18
Budżet kwalifikowalny
527 980,30 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
448 783,25 EUR

Sukcesy projektu

Grupa docelowa

Projekt ma na celu wsparcie uzdolnionej sportowo młodzieży w ich rozwoju jako zawodowych sportowców, a także stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych jako instruktorów narciarstwa i sędziów. Współpraca ze szkołą partnerską da możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w kształceniu sportowców. Szkoła z Banskiej Bystricy o takim samym profilu kształcenia znajduje się poza obszarem wsparcia, jednak bardzo często podczas treningów korzysta z obiektów znajdujących się w rejonie pogranicza, młodzież spędza tam czas i po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji będzie mogła podejmować pracę w słowackich ośrodkach w pobliżu granicy. Projekt zakłada też wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów szkół sportowych.

Poprawa jakości rozwoju sportowego

Podczas współpracy skupimy się na działaniach umożliwiających młodzieży i trenerom wspólne treningi i szkolenia, czerpanie ze swojej wiedzy oraz poznawanie innych obiektów sportowych, a także na organizacji dla młodzieży kursów instruktorskich i sędziowskich, dających im konkretne kwalifikacje zawodowe. Zakup zaplanowanego wyposażenia hali, siłowni, odnowy biologicznej oraz sprzętu narciarskiego da trenerom możliwość prowadzenia treningów na odpowiednio wysokim poziomie ze sprzętem odpowiedniej klasy. Będzie możliwe wprowadzenie i testowanie różnych metod treningowych na hali czy siłowni, po nich zaś zastosowanie odnowy i regeneracji niezbędnej do utrzymywania formy. Nowy, dobry jakościowo sprzęt sportowy da uczniom możliwość wykorzystania w pełni swoich umiejętności i rywalizacji.

Skutki

Głównym rezultatem projektu jest zdobycie przez uczestników kompetencji zawodowych jako instruktorów narciarskich oraz sędziów sportowych. Kolejnym skutkiem jest podniesienie poziomu sportowego zawodowych sportowców, co pomoże im zdobywać lepsze wyniki sportowe i osiągać sukces zawodniczy. Jednocześnie ulepszona metodologia treningowa opracowana przez trenerów podniesie jakość ich pracy z zawodnikami i pomoże im jeszcze lepiej przygotowywać do rywalizacji sportowej.

Partner wiodący

Powiat Bielski

Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 813 69 00, +48 33 812 53 00
kancelaria@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl

Partnerzy projektu

Stredná športová škola Banská Bystrica

Trieda SNP 54
974 01 Banská Bystrica
+421 48 47 12 894
sekretariat@sgbb.edupage.org
www.sgbb.edupage.org

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe