Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym
Współpraca szkół zawodowych w Iwoniczu i Sarbinowie otworzyła uczniów oraz nauczycieli na nowatorskie metody edukacyjne. Poprzez nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorstwami na pograniczu zwiększyły się szanse przyszłych pracowników na dobrą posadę w ich zawodzie.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-10-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-18-0186/18
Budżet kwalifikowalny
1 037 691,05 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
882 037,12 EUR

Sukcesy projektu

Pogranicze nie ma wielu ośrodków edukacyjnych, które kształciłyby specjalistów różnych dziedzin na wysokich poziomach. Projekt ten miał na celu poprawienie jakości edukacji zawodowej poprzez szereg działań. Na początku przeprowadzono serię szkoleń dla nauczycieli, aby podnieść kompetencje osób wprowadzających młodych ludzi na rynek pracy. Następnie doposażono szkoły zawodowe w Iwoniczu i Sabinowie, tworząc stanowiska imitujące miejsca pracy przyszłych mechaników, techników czy kucharzy. Dla uczniów przygotowano specjalne zajęcia, podczas których w praktyczny sposób tłumaczono im specjalistyczne problemy zawodowe.

Na podstawie współpracy dwóch placówek przeanalizowano stan kształcenia zawodowego, przede wszystkim w zakresie gastronomii i mechaniki. Nauczyciele i praktycy stworzyli nowy model edukacji, który łączy praktykę i teorię. Dodatkowo szkoły nawiązały współpracę z pracodawcami z obszaru pogranicza, pozwalając tym samym na promowanie swoich uczniów i wspieranie ich na starcie ich zawodowej drogi.

Projekt promuje praktyczną edukację oraz pozwala na długotrwały przepływ dobrych praktyk między placówkami na pograniczu.

Partner wiodący

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partnerzy projektu

Spojená Škola Sabinov

SNP 16
083 01 Sabinov
+421 51 48 80 100
spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
www.sossb.edupage.org

Lokalizacja projektu