Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej łączącej teorię z praktyką, podjęcie aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z wymiana dobrych praktyk na obszarze polsko-słowackim w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. za pomocą pionierskich działań, przez porównanie treści kształcenia w zakresie gastronomii i mechaniki na poziomie szkoły średniej w polsko słowackim regionie transgranicznym i uwzględnienie istotnych wniosków tej analizy przy opracowywaniu optymalnego modelu edukacji teoretycznej i praktycznej.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-10-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-18-0186/18
Budżet kwalifikowalny
1 037 691,05 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
882 037,12 EUR

Sukcesy projektu

Główne rezultaty projektu:

  • wzrost kompetencji nauczycieli i uczniów polskich i słowackich,
  • doposażenie szkół stwarzając naturalne warunki pracy,
  • nawiązanie trwałej współpracy partnerskiej między szkołami z Iwonicza i Sabinowa,
  • nawiązanie współpracy z pracodawcami z obszaru pogranicza PL-SK,
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego zarówno po stronie PL i SK poprzez m.in. wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Partner wiodący

Powiat Krośnieński

Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
+48 13 43 75 713
fundusze@powiat.krosno.pl
www.powiat.krosno.pl

Partnerzy projektu

Spojená Škola Sabinov

SNP 16
083 01 Sabinov
+421 51 48 80 100
spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
www.sossb.edupage.org

Lokalizacja projektu