Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania o charakterze szkoleniowym, które poprzez podniesienie specjalistycznych kwalifikacji pracowników administracji samorządowej, ułatwią współpracę polskim i słowackim jednostkom samorządu terytorialnego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Do osiągnięcia zakładanych celów projektu niezbędna jest wspólna realizacja przez Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Euroregión Tatry oraz EUWT TATRY.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Uczenie się przez całe życie
Rozpoczęcie projektu
01-05-2019
Zakończenie projektu
31-03-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-12-0193/18
Budżet kwalifikowalny
331 874,10 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
282 092,85 EUR

Sukcesy projektu

Zadania w projekcie:

  • Utworzenie Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Przeprowadzenie cykli szkoleń dla pracowników administracji samorządowej w zakresie dostępność w projektach i praktyce, przygotowania i rozliczania projektów transgranicznych, szkolenie językowe, prawo i administracja – różnice pomiędzy Polska a Słowacją, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, warsztaty dla liderów współpracy transgranicznej.
  • Przeprowadzenie kursów e-learningowych dla pracowników samorządowych.
  • Opracowanie internetowego słownika polsko-słowackiego ze specjalistycznym słownictwem i zwrotami niezbędnymi w pracy z projektami transgranicznymi.
  • Wydanie poradnika dotyczącego języka specjalistycznego używanego w Polsce i na Słowacji oraz folderu zawierającego ważne wskazówki dla liderów współpracy transgranicznej.
  • Realizacja dwóch wizyt studyjnych na obszarze Euroregionu „Tatry”, podczas których przedstawiciele samorządów podzielą się swymi doświadczeniami związanymi z dostępnością w projektach dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem w praktyce tych udogodnień.
  • Przystosowanie stron internetowych partnerów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.    

Partner wiodący

Związek Euroregion "Tatry"

Jana III Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Partnerzy projektu

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Združenie Euroregión Tatry

Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
+421 52 45 23 913
info@euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.sk

Galeria

Lokalizacja projektu