Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Podróżowanie bez granic
Celem projektu jest zaoferowanie mieszkańcom oraz turystom krajowym i zagranicznym możliwości transportu multimodalnego w obu państwach poprzez stworzenie systemu uzyskiwania spójnych informacji transportowych w obu językach. Na tej podstawie łatwiejsze stanie się zaplanowanie trasy podróży w oparciu o własne preferencje dotyczące zwiedzanych atrakcji. Dzięki stronie internetowej i aplikacji mobilnej możliwa będzie wizualizacja trasy oraz przesłanie i wydrukowanie planu wycieczki.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego
Temat
Transport multimodalny
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.02.02.00-SK-0180/18
Budżet kwalifikowalny
289 666,56 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
246 216,56 EUR

Sukcesy projektu

Produkty projektu:

  • aplikacja mobilna - "Podróżowanie bez granic";
  • działania promocyjne;
  • strona internetowa - "Podróżowanie bez granic"

Partner wiodący

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Partnerzy projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Stanisława Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 34 545, 54 75 602, 54 75 603
sog@pwsz-ns.edu.pl
www.pwsz-ns.edu.pl

Strona internetowa projektu:

https://cestovaniebezhranic.eu/

Lokalizacja projektu