Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło
Głównym celem projektu była poprawa dostępności do sieci TEN-T oraz zwiększenie bezpieczeństwa, ciągłości i oszczędności czasu przejazdu na DW 993 w województwie podkarpackim oraz II 556 w preszowskim kraju.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
02-01-2020
Zakończenie projektu
31-08-2022
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-18-0200/19
Budżet kwalifikowalny
5 282 784,08 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 490 366,45 EUR

Sukcesy projektu

Po polskiej stronie w ramach projektu zmodernizowano prawie 9 kilometrów drogi. Zakres robót obejmował m.in. remont istniejących skrzyżowań drogowych wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie oraz modernizację poboczy, zjazdów indywidulanych i publicznych. Wybudowany został także chodnik w miejscowości Samoklęski, powstały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i udrożnione zostały przydrożne rowy.

Po stronie słowackiej wykonany został odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš - Lomné na kilometrze 12,900 – 19,993. Całkowita długość odcinka wynosi 7,093 km. 

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort jazdy na tym odcinku drogi wojewódzkiej, jak również poprawi stan komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym. Został ulepszony stan techniczny połączeń węzłów trzeciorzędnych i drugorzędnych TEN-T.

Partner wiodący

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Galeria

Lokalizacja projektu