Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Góry bez granic - integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny
Karpaty od stuleci stanowiły barierę nie tylko osadniczą, ale również utrudniały budowę sieci szlaków turystycznych, a co za tym idzie nie sprzyjały rozwojowi ruchu turystycznego. Na większości odcinków szlaki biegły równolegle po obu stronach polsko-słowackiej granicy, często nie mając połączenia, dublując się, nie będąc nawet powiązanymi z bliskimi atrakcjami po drugiej stronie. W efekcie wędrujący po jednej stronie granicy mieli ograniczoną możliwość równoczesnego skorzystania z atrakcji i tras w sąsiednim kraju. Projekt zintegrował sieci szlaków turystycznych w obrębie całego łuku Karpat wraz z Sudetami.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-00-0116/17-00
Budżet kwalifikowalny
428 032,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
363 827,37 EUR

Sukcesy projektu

Źródła pomysłu: Karpaty stanowiły barierę między państwami, ale dla turystów górskich ograniczenia związane z granicami państw nie powinny mieć znaczenia. Przeciwnie, turystyka może wspierać współpracę transgraniczną. Z tego powodu projekt miał na celu zmodernizowanie i połączenie szlaków prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty oraz opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy dla osób z obu państw i turystów zagranicznych.

Realizacja projektu integrującego: Kompleksowość projektu obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Udało się odnowić szlaki turystyczne, odrestaurować stanowiska drogowskazowe oraz dobudować brakujące tablice informacyjne czy mapy itd. Ustanowiono via ferratę jako dodatkową atrakcję przyciągającą turystów. Powstała interaktywna mapa oraz aplikacja, które nawigują po szlakach w terenie. W ramach projektu prowadzone były warsztaty i wydarzenia promocyjne. W Polsce odbyła się konferencja otwierająca projekt, natomiast na Słowacji konferencje podsumowujące. Udało się przeprowadzić prestiżowy konkurs fotograficzny przy współpracy z magazynem National Geographic Polska. Ustanowiono także regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacką Odznakę Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc.

Partner wiodący

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Jagiellońska 6
31-010 Kraków
+48 12 42 22 840
poczta@cotg.pttk.pl
www.cotg.n.pttk.pl/

Partnerzy projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Klub Slovenských Turistov

Záborského 33
831 03 Bratislava 3
+421 24 44 51 121
ustredie@kst.sk
www.kst.sk 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Galeria

Film

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe