Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Góry bez granic - integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny
Góry bez granic - integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny
Karpaty od stuleci stanowiły barierę nie tylko osadniczą, ale również utrudniały budowę sieci szlaków turystycznych, a co za tym idzie nie sprzyjały rozwojowi ruchu turystycznego. Na większości odcinków szlaki biegną równolegle po obu stronach polsko-słowackiej granicy, często nie mają połączenia, dublują się, nie są nawet powiązane z bliskimi atrakcjami po drugiej stronie. W efekcie wędrujący po jednej stronie granicy mają ograniczoną możliwość równoczesnego skorzystania z atrakcji i tras w sąsiednim kraju. Rozwiązaniem ma być pełna integracja sieci szlaków turystycznych w obrębie całego łuku Karpat wraz z Sudetami na terenie pogranicza słowackiego, polskiego i czeskiego. Obecny projekt jest pierwszym etapem tej konsolidacji, koncentrującym się na odcinku wschodnim i środkowym. Szlaki zostaną wyposażone w dwujęzyczne tablice informacyjne, podobnie jak drogowskazy, które oprócz tego będą informowały nie tylko o punktach docelowych na trasie do granicy, lecz i atrakcjach po drugiej jej strony. Część z opisywanych szlaków o długości 218 km zostanie odnowiona.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-00-0116/17-00
Budżet kwalifikowalny
428 032,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
363 827,37 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu planowane jest:

  • odnowienie szlaków turystycznych,
  • renowacja stanowisk drogowskazowych oraz budowa brakujących tablic informacyjnych , map etc.,
  • ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich

W najblizszym czasie beneficjenci utworzą interaktywną mapę oraz aplikację, która będzie nawigować po szlakach w terenie. 

Ponadto, w ramach projektu prowadzone są warsztaty, organizowane wydarzenia oraz inne miękkie działania promujące projekt. 

Partner wiodący

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Jagiellońska 6
31-010 Kraków
+48 12 422 28 40
poczta@cotg.pttk.pl
www.cotg.n.pttk.pl/

Partnerzy projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Klub Slovenských Turistov

Záborského 33
831 03 Bratislava 3
+ 421 24 44 51 121
ustredie@kst.sk
www.kst.sk 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Film

Strona internetowa projektu:

https://gorybezgranic.pttk.pl/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe