Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość
Projekt miał na celu umożliwienie młodym ludziom uzyskania wiedzy i umiejętności w obszarze turystyki wiejskiej, wspierając w ten sposób ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy. Działania projektowe opierały się na poznawaniu, prezentowaniu i wykorzystaniu potencjału obszaru pogranicza polsko-słowackiego na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Etap kształcenia poprzedziła ekspertyza, stanowiąca podstawę tworzenia wszystkich narzędzi szkoleniowych i materiałów.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Edukacja transgraniczna
Rozpoczęcie projektu
03-04-2017
Zakończenie projektu
28-09-2018
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-SK-0083/16
Budżet kwalifikowalny
622 321,79 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
528 973,52 EUR

Sukcesy projektu

Kształcenie w ramach projektu przebiegało na trzech poziomach:

  • przybliżono uczestnikom temat turystyki wiejskiej,
  • włączono tematykę potencjału pogranicza polsko-słowackiego i wykorzystania go w ramach turystyki wiejskiej do zajęć prowadzonych na uniwersytetach w Preszowie i Rzeszowie,
  • kształcenie studentów w zakresie tematyki turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości.

Rezultaty projektu:

  • Wdrożenie systemu kształcenia transgranicznego w dziedzinie turystyki wiejskiej na uniwersytetach w Preszowie i Rzeszowie;
  • Opracowanie systemu polegało na wykonaniu ekspertyzy terytorium, identyfikacji potrzeb kształcenia oraz zastosowaniu innowacyjnych narzędzi nauczania.

Partner wiodący

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu

Urbánkova 13
080 01 Prešov
+421 90 54 98 802
kancelaria@zrovit.sk
https://zrovit.sk/

Partnerzy projektu

Prešovská univerzita v Prešove

17. novembra č.15
080 01 Prešov
+421 51 75 63 110
unipo@unipo.sk
www.unipo.sk

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Tadeusza Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
+48 17 87 21 000
promocja@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl

Galeria

Film

Lokalizacja projektu