Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza
W ramach projektu powstał produkt turystyczny "Wędrowanie bez plecaka". Projekt połączył kilka miejsc noclegowych w szlak pieszy przez pogranicze. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże i samochód. Właściciel obiektu przewozi bagaże, lub ew. odstawia samochód do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w wygodny sposób poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Wszystko to zwieńcza aplikacja mobilna.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
31-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0044/16-00
Budżet kwalifikowalny
657 072,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
558 511,20 EUR

Sukcesy projektu

Partnerzy projektu zinwentaryzowali 194 szlaki na pograniczu. Dzięki działaniom w projekcie powstał produkt turystyczny Wędrowanie bez plecaka” z pilotażową ścieżką – modelowym szlakiem łączącym pogranicze polsko-słowackie. 

Pomocna może być bezpłatna aplikacja mobilna pn. „wędrowanie bez plecaka” dla turysty pieszego działająca on i off-line dostępna w trzech wersjach (w Google Play, w Windows Store i w App Stroe). Aplikacja stanowi mobilny przewodnik, obszerną bazę szlaków i ciekawych miejsc.

W ramach projektu odbyły się szkolenia w zakresie nowoczesnych narzędzi informacji i promocji walorów przyrodniczych. 

W 2018 powstał serial (8 odcinków) opracowany i wyemitowany w TVP 3, TVP Rzeszów, TVP Kraków - http://www.telewizjaobiektyw.pl/serial-wedrowanie-bez-plecaka/

Partner wiodący

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partnerzy projektu

Združenie Karpatský Euroregión Slovensko Sever

Duchnovičovo námestie č.1
080 01 Prešov
+421 90 54 56 403
kancelar@ismpo.sk
www.karpatsky.sk/

Galeria

Film

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe