Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza
Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza
Pogranicze polsko-słowackie bogate jest w pamiątki z czasów austro-węgierskich. W wielu miejscowościach zwracają uwagę zabytki architektury, takie jak obiekty wojskowe (koszary, umocnienia), infrastrukturakomunikacyjna (dworce kolejowe) i budownictwo cywilne (budynki administracji, sądy). Podążając ich śladem z Rzeszowa do Stropkova, odtwarzamy historyczny trakt komunikacyjny „Józefinka”, który stał się inspiracją do utworzenia nowego szlaku turystycznego w regionie – „Śladami Austro-Węgier”. Z projektem można zapoznać się poprzez aplikację mobilną i grę na smartfony.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0036/16-00
Budżet kwalifikowalny
235 593,67 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
200 254,54 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu powstał szlak turystyczny "Śladami Austro-Węgier", którym można podróżować z pomocą aplikacji mobilnej "Rzeszów i Stropkov - dawniej i dziś". Powstała również gra mobilna "Na tropach historii". 

W ramach projektu odbyły się: 

  • 2 warsztaty artystyczne 
  • 4 wystawy
  • cykl 6 prelekcji
  • festiwal historyczny
  • rajd. 

Partner wiodący

Gmina Miasto Rzeszów

Rynek 1
35-064 Rzeszów
+48 17 788-99-00
umrz@erzeszow.pl
https://www.erzeszow.pl/ 

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Film

Lokalizacja projektu