Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gminy Rajcza i Oščadnica
Celem projektu była poprawa jakości połączenia drogowego pomiędzy gminami Oščadnica i Rajcza. Bardzo zły stan techniczny drogi uniemożliwiał przekraczanie granicy, w związku z czym mobilność transgraniczna była znacznie utrudniona. Inwestycja polegała na przebudowie i modernizacji połączenia drogowego Oščadnica - Vreščovka - Bór (Rajcza) – Zwardoń w sposób zapewniający pełną przejezdność i dobry dostęp do korytarza TEN-T.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0014/16-00
Budżet kwalifikowalny
2 586 415,59 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 198 453,23 EUR

Sukcesy projektu

Po stronie słowackiej prace objęły 7,705 km dróg: wykonano prace ziemne, drenaż z przepustami, ułożono nowe warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, po czym wykonano nowe oznaczenia drogowe i bariery energochłonne. Po stronie polskiej przebudowano 3,469 km drogi: poprawiono odwodnienie oraz podniesiono parametry techniczno-eksploatacyjne (m.in. poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych).

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 7,705 km drogi w gminie Oščadnica;
  • Modernizacja 3,469 km drogi w gminie Rajcza.

Partner wiodący

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Galeria

Lokalizacja projektu