Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja
W ramach projektu zmodernizowany będzie pieszy szlak turystyczny prowadzący z gminy Nowa Bystrzyca do Rajczy. Na trasie powstanie nowa wieża widokowa oraz ściana wspinaczkowa. Zostanie stworzona aplikacja do wyszukiwania szlaków turystycznych, zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-12-2019
Zakończenie projektu
30-11-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0175/17
Budżet kwalifikowalny
631 153,84 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
536 480,75 EUR

Sukcesy projektu

Głównym efektem projektu jest nowy produkt ruchu turystycznego – pakiet oparty na strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów funkcjonujących jako jedna koncepcja. Wykorzystywana jest część wybudowanego transgranicznego szlaku turystycznego, wiodącego z Krásna nad Kysucou przez Dolinę Bystrzycką do Milówki (oznakowana trasa rowerowa) jak też szlak pieszy łączący bezpośrednio gminy. 

Powstanie nowy element dla poznawania regionu: wieża widokowa, ściana wspinaczkowa w ramach strefy rekreacyjnej dla aktywnej turystyki, odrestaurowanie i rekonstrukcja istniejącej kaplicy, przeniesienie i rekonstrukcja starego tradycyjnego wiejskiego domu drewnianego 1876 r., wspólna aplikacja mobilna tras turystycznych z zabytkami kultury i atrakcjami.

Partner wiodący

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Galeria

Film

Lokalizacja projektu