×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 843.

Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja
W ramach projektu zmodernizowany będzie pieszy szlak turystyczny prowadzący z gminy Nowa Bystrzyca (SK) do Rajczy (PL). Na trasie powstanie nowa wieża widokowa oraz ściana wspinaczkowa. Zostanie stworzona aplikacja do wyszukiwania szlaków turystycznych, zabytków kultury i atrakcji przyrodniczych. Dla zapewnienia powszechnej informacji na szlaku umieszczone zostaną tablice informacyjne. Dodatkowo opublikowane zostaną artykuły w prasie lokalnej i regionalnej oraz zorganizowane zostaną wspólne wydarzenia promocyjne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-12-2019
Zakończenie projektu
30-11-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0175/17
Budżet kwalifikowalny
631 153,84 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
536 480,75 EUR

Sukcesy projektu

Głównym efektem projektu jest nowy produkt ruchu turystycznego (nowe elementy), którym jest produkt turystyczny – pakiet oparty na rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów funkcjonujących jako jedna koncepcja kompaktowa, mająca wspólną cechę produktu. W naszym przypadku zachowujemy dziedzictwo kulturowe i naturalne - rozbudowujemy istniejący szlak turystyczny umieszczając przy nim obiekty stanowiące zaplecze do podejmowania działań ochronnych.

Partner wiodący

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizacja projektu