Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólna ochrona sekretów kultury dudziarskiej i pasterskiej
Projekt zakłada stworzenie Europejskiego Centrum Kultury Dudziarskiej, którego celem będzie ochrona i rozwoj kultury dudziarskiej. W Centrum powstanie zarówno muzeum z ekspozycją dotyczącą dudziarstwa, jak i organizowane będą koncerty, warsztaty produkcji dud oraz nauki gry na instrumencie. Po stronie polskiej zostanie utworzona zagroda pasterska, przypominająca codzienne życie pasterzy na salaszu z demonstracjami domkami, narzędziami i sprzętem. Uwzględniono także budowę wieży widokowej, z której zwiedzający będą mogli obserwować charakterystyczny krajobraz z widokiem owiec i pasterzy. Planuje się także organizację cyku warsztatów, produkcję filmów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Edukacja w dziedzictwie
Rozpoczęcie projektu
01-06-2020
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0169/17
Budżet kwalifikowalny
892 677,44 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
753 675,82 EUR

Sukcesy projektu

Budowa Europejskiego Centrum Kultury Dudziarskiej; budowa Zagrody Pasterskiej z wieżą widokową.
Organizacja 10 warsztatów dotyczących kultury dudziarskiej u słowackiego partnera, a także organizacja 10 warsztatów na temat pasterstwa na terenie polskiego partnera.

Partner wiodący

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Partnerzy projektu

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Lokalizacja projektu