Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego
Projekt zakłada utworzenie szlaku unikatowych parków historycznych na polsko-słowackim pograniczu. W Sninie i Zgłobniu zostaną zrewitalizowane parki, które są obiektami zabytkowymi. Tablice informacyjne przedstawiające okoliczne ważne parki historyczne, broszura informacyjna i strona internetowa będą służyły informacją dla zainteresowanych. Działania miękkie w projekcie obejmują m.in. spotkania dzieci i młodzieży, wspólną wystawę prac, warsztaty oraz plener malarski. Planuje się także symboliczne posadzenie drzewa przyjaźni, które nawiązuje do wspólnych korzeni i historii obu regionów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
12-04-2019
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0165/17
Budżet kwalifikowalny
667 255,03 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
567 166,75 EUR

Sukcesy projektu

  • Szlak unikatowych parków historycznych polsko-słowackiego pogranicza.
  • Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Snine i w Zgłobniu.
  • Wspólne działania partnerskie i promocja.

Partner wiodący

Mesto Snina

Strojárska 2060/95
06901 Snina
+421 57 75 61 821
primator@snina.sk
www.snina.sk

Partnerzy projektu

Gmina Boguchwała

Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
+48 17 87 55 201
um@boguchwala.pl
www.boguchwala.pl

Lokalizacja projektu