Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK
W ramach projektu powstały trasy rowerowe w Polsce i na Słowacji w ramach międzynarodowego korytarza, wystawa prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pogranicza oraz odnowiony został narodowy pomnik kultury, którym jest Kalwaria w miejscowości Zákamenné.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-11-2019
Zakończenie projektu
30-11-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0155/17
Budżet kwalifikowalny
1 626 063,28 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 382 153,76 EUR

Sukcesy projektu

Głównym produktem projektu jest nowy produkt ruchu turystycznego, prezentujący dziedzictwo przyrodniecze i kulturowe na bezpośredniej trasie transgranicznej na PL-SK pograniczu, czyniąc z niego nową e-usługę. Równocześnie na trasie zostanie odnowiony zabytek kultury, powstanie wystawa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, odbędą sią działania miękkie, wybudują odcinki tras rowerowych, parking i BIT.

Partner wiodący

Obec Oravská Lesná

Oravská Lesná 291
029 57 Oravská Lesná
+421 90 43 83 353
starosta@oravskalesna.sk
www.oravskalesna.sk

Partnerzy projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizacja projektu