Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym
Projekt bazuje na potencjale miast Bardejov (SK) i Grybów (PL). Oba miasta łączy wspólna historia i wspólne elementy rzemieślniczego kunsztu. W miastach powstaną centra rzemiosł tradycyjnych, w których odwiedzający będą mogli również samodzielnie spróbować prac rzemieślniczych. Projekt wesprze wiele wspólnych wydarzeń promocyjnych m.in. konferencja, prezentacja filmów naukowych, festiwal rzemiosł transgranicznych.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
03-09-2018
Zakończenie projektu
30-09-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0120/17
Budżet kwalifikowalny
3 403 725,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 813 125,18 EUR

Sukcesy projektu

Rezultatem projektu będą:

  • dwa nowe innowacyjne i unikatowe atrakcje turystyczne, to jest centra rzemiosł tradycyjnych w miastach Bardejov i Grybów;
  • kompletnie odrestaurowane i udostępnione dwa budynki – narodowe zabytki w miastach Grybów i Bardejov (UNESCO);
  • działania promocyjne – pracownie twórcze, prezentacja filmów naukowych w Grybowie i wielki Festiwal rzemiosł transgranicznych w Bardejowie.

 

Partner wiodący

Mesto Bardejov

Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
+421 54 48 62 122
primator@bardejov.sk
www.bardejov.sk

Partnerzy projektu

Miasto Grybów

Rynek 12
33-330 Grybów
+48 18 44 50 140
umgrybow@pro.onet.pl
www.grybow.pl

Náš Bardejov o.z.

Františkánov 2960
085 01 Bardejov
+421 90 37 49 577
potulky@nasbardejov.sk
www.nasbardejov.sk

Galeria

Lokalizacja projektu