Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego
W ramach projektu zaplanowana jest rewitalizacja narodowego zabytku kultury w Spiskim Podgrodziu (SK) - Ogrodu Biskupskiego oraz odnowa dwóch zabytków Spiskiej Jerozolimy - kapliczki św. Franciszka Ksawerskiego i kapliczki św. Rozalii. Z kolei w Głogowie Małopolskim (PL) planowana jest rewitalizacja głównego rynku, który jest zabytkiem kultury i jednym z największych rynków w Polsce. Partnerzy projektu zaplanowali również wspólną organizację wydarzeń kulturowo-duchowych, w tym koncertów, plenerów malarskich oraz Festiwalu Pieśni Religijnej Miast Partnerskich, podczas którego prezentowane będą m.in. pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
03-09-2018
Zakończenie projektu
31-08-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0104/17
Budżet kwalifikowalny
1 303 813,47 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 108 241,38 EUR

Partner wiodący

Mesto Spišské Podhradie

Spišské Podhradie 37
053 04 Spišské Podhradie
+421 91 88 22 172
primator@spisskepodhradie.sk
www.spisskepodhradie.sk

Partnerzy projektu

Gmina Głogów Małopolski

Rynek 1
36-060 Głogów Małopolski
+48 17 85 15 124
umig@glogow-mlp.pl
www.um.glogow-mlp.pl

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišské Podhradie 9
053 04 Spišské Podhradie
+421 53 45 41 136
biskupstvo@gmail.com
www.kapitula.sk

Galeria

Lokalizacja projektu