Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy
Projekt zakłada m.in. budowę inhalatorni w centrum Rajczy. Obiekt będzie wykorzystywał lecznicze właściwości wód solankowych. W Rajczy zostanie również utworzona sala muzealna poświęcona historii obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia Kazimierzowskiej i Sanktuarium w Rajczy. Natomiast po stronie słowackiej prace dotyczyć będą Zabytkowej Leśnej Kolejki Zakosowej, która jest częścią Muzeum Wsi Kysuckiej w Nowej Bystrzycy – Wychylówce. Przebudowany zostanie odcinek zabytkowej kolejki, w tym peron na stacji „Kubátkovia”. W ramach działań miekkich przewiduje się organizację sympozjum "Kultura, zdrowie, sacrum na pograniczu", podczas którego możliwe będą bezpłatne konsultacje medyczne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-09-2019
Zakończenie projektu
31-08-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0100/17
Budżet kwalifikowalny
2 030 875,05 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 726 243,74 EUR

Sukcesy projektu

Odnowienie zabytkowej plebanii i stworzenie ekspozycji muzealnej

Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich udało się wyremontować zabytkową plebanię w Rajczy. Remont był jednym z kluczowych zadań w ramach projektu. Sfinansowano m.in. koszt nowego dachu, elewacji oraz ocieplenia budynku.  W muzeum zebrane są pamiątki, związane z kultem obrazu Matki Bożej Miłosierdzia – Kazimierzowskiej w Rajczy, jak również z życiem parafii. Gromadzili je przez kilka stuleci, od XVII wieku, kolejni proboszcze i wikariusze oraz mieszkańcy parafii. Proces zbierania eksponatów stanowił przez kilka miesięcy istotny element życia lokalnej społeczności, mającej swój istotny udział w tworzeniu muzeum. Ze środków projektu sfinansowano zakup wyposażenia wystawienniczego oraz aranżację czytelni. Obiekt jest monitorowany, dysponuje  łazienką oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Muzeum i kult Matki Bożej odpowiadają „harmonii duszy”, zawartej jako jedna ze składowych projektu.

Inhalatorium wspierające dobrostan psychofizyczny turystów i mieszkańców

W samym centrum Rajczy powstało inhalatorium, które stanowi kolejny, obok muzeum, istotny element przedsięwzięcia. Bryła nowo wybudowanego obiektu nawiązuje do architektonicznego stylu regionalnego, a podpiwniczenie zawiera tradycyjne motywy lokalne. W budynku zamontowana jest instalacja, zapewniająca stały dostęp do leczniczej wody solankowej. Urządzenie – oprócz wykorzystywania go do inhalacji – pozwala również czerpać solankę o niskim stężeniu do celów kosmetycznych. Inhalatorium posiada zamknięty obieg wody zdrowotnej, co sprzyja efektywnemu wykorzystaniu solanki. Ciekawostką jest fakt, że posadzka w obiekcie, zgodnie z planem, ma być podgrzewana, a dodatkowo ma funkcję antypoślizgową. Jest też ozdobiona czterema płaskorzeźbami, nawiązującymi do historii Rajczy oraz pogranicza polsko-słowackiego. Inhalatorium to kolejny element, odpowiadający tematyce i jednocześnie celowi projektu – „harmonia ciała”. Łączy bowiem i promuje ideę balneologii oraz efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych na rzecz zapewnienia dobrostanu życiowego zarówno mieszkańców, jak i turystów.

W ramach działań miękkich przewiduje się organizację sympozjum "Kultura, zdrowie, sacrum na pograniczu", podczas którego możliwe będą bezpłatne konsultacje medyczne.

Kolejka wąskotorowa jako element promocji lokalnej historii i kultury

Po stronie słowackiej przeprowadzona została częściowa renowacja i przebudowa zabytkowej Leśnej Kolejki Zakosowej, stanowiącej element Muzeum Wsi Kysuckiej w Nowej Bytrzycy – Wychylówce. Wyremontowany zostanie fragment infrastruktury kolejki oraz peron na jednej z niewielkich stacyjek. Przejażdżka pociągiem zapewnia wyjątkowe wrażenia nie tylko miłośnikom kolei z Polski i Słowacji, ale także wszystkim osobom spragnionym odpoczynku w urokliwym otoczeniu leśnej przyrody. Kolejowa atrakcja turystyczna jest trzecią składową projektu, jako „harmonia przyrody”.

Partner wiodący

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca D.M. i Św. Kazimierza Królewicza

Rynek 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 784
parafiarajcza@gmail.com
www.parafia-rajcza.j.pl

Galeria

Lokalizacja projektu