Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu")
Projekt stworzył szlak pielgrzymkowy wiodący po polskich i słowackich obiektach sakralnych - miejscach kultu Maryjnego. Inspiracją do stworzenia projektu był szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago, prowadzącym do katedry św. Jakuba Apostoła Starszego w Santiago de Compostela. W ramach projektu wykonano panoramy wirtualne kilkudziesięciu miejsc kultu Maryjnego. Partnerzy projektu również szeroko promują turystykę pielgrzymkową.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-09-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0016/16
Budżet kwalifikowalny
3 274 283,67 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 783 140,73 EUR

Sukcesy projektu

Każdy obiekt sakralny ma na stronie internetowej swój profil z nazwą i zdjęciem sanktuarium. Obok sanktuariów, wśród miejsc kultu opisanych na stronie są także m.in. bazylika, cerkiew i kontrkatedra.

Spacer wirtualny „Szlakiem Maryjnym” daje nie tylko możliwość dokładnego obejrzenia malowideł sakralnych oraz ołtarzy bocznych, ale stanowi również szansę na obejrzenie miejsc zazwyczaj niedostępnych na przykład dla kobiet, jak to dzieje się w  cerkwi, gdzie za ikonostas, czyli tzw. carskie wrota, mogą wchodzić tylko mężczyźni.

Oprócz spaceru wirtualnego turyści i pielgrzymi mogą zapoznać się z historycznymi fotografiami obiektów, filmami obrazującymi ważne wydarzenia z życia duchowego mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy odwiedzają często konkretne miejsca kultu maryjnego.

W 28 obiektach wykonano ponad 500 panoram sferycznych i 900 zdjęć detali. Dostępne są wraz z narracją i opisami w pięciu językach (oprócz języka polskiego także słowacki, angielski, hiszpański, niemiecki oraz międzynarodowy język migowy).

Partnerzy również szeroko promują turystykę pielgrzymkową poprzez organizowanie wydarzeń, wydawanie publikacji czy też prowadzenie profilu na Facebooku.

Partner wiodący

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 51 70 81 903
predseda@vucpo.sk
www.vucpo.sk

Partnerzy projektu

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Inovačné partnerské centrum

Hlavná 139
080 01 Prešov
+421 51 70 81 905
info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Totus Tuus 30
30-610 Kraków
+48 12 422 03 44
instytut@idmjp2.pl
www.idmjp2.pl

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Námestie mieru 2
080 01 Prešov
+421 91 72 08 100
riaditel@severovychod.sk
www.severovychod.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová

Litmanová 10
065 31 Litmanová
+421 91 19 12 643
rastislavjanicko@centrum.sk
www.horazvir.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

Ľutina 133
082 57 Ľutina
+421 51 45 96 231
bazilikalutina@gmail.com
www.bazilikalutina.sk

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča

Námestie Majstra Pavla 52
054 01 Levoča
+421 53 45 12 347
rkc@levoca.sk
www.rkc.levoca.sk

Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha Gaboltov

Gaboltov 28
086 02 Gaboltov
+421 54 47 94 133
gaboltov@rimkat.sk
www.gaboltov.rimkat.sk

Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi

Stara Wieś 778
36-200 Stara Wieś
+48 13 43 41 113
gruszkasj@gmail.com
www.starawies.jezuici.pl

Galeria

Film

Lokalizacja projektu