Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych
Projekt polega na stworzeniu wspólnej trasy wycieczkowej łączącej atrakcje partnerów projektu. Trasa prowadzi od stacji kolejki wąskotorowej Majdan, przez Balnicę (podróż kolejką wąskotorową), do Osadnego wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej Osadne-Udava (pieszo lub rowerem) i dalej do Zemplinskich Hamrów (autokar), gdzie na odwiedzających czeka atrakcja w postaci kolejki na kołach oferującej podróż po historycznej trasie kolejki wąskortorowej Snina-Vihorlat.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-05-2019
Zakończenie projektu
31-10-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0168/17
Budżet kwalifikowalny
1 303 355,29 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 107 851,91 EUR

Sukcesy projektu

Stworzenie trasy wycieczkowej Majdan-Balnica-Osadne-Zemplinske Hamry obejmowało wiele zadań:

- budowa stalowej wiaty dla ochrony historycznych eksponatów kolejki wąskotorowej w Majdanie,

- zakup i instalacja monitorów interaktywnych z informacjami dla turystów w Majdanie,

- organizacja rajdów szkoleniowych w Polsce i na Słowacji dla przedstawicieli branży turystycznej,

- odnowienie drogi po byłej trasie kolejki wąskotorowej Snina – Vihorlat,

- budowa stacji i zakup drogowego pociągu kołowego w Zemplinskich Hamrach,

- budowa Centrum informacji turystycznej w Osadnem,

- mobilna aplikacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej,

- mobilna aplikacja „Kolejka wąskotorowa Snina – Vihorlat”,

- mobilna aplikacja „Kolejka wąskotorowa Osadne – Udava”.

Trasa składa się z kilku etapów – od stacji kolejki wąskotorowej Majdan, przez Balnicę (podróż kolejką wąskotorową), do Osadnego wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej Osadne-Udava (pieszo lub rowerem), do Zemplinskich Hamrów (autokar) z możliwością skorzystania z kolejki na kołach oferującej podróż po historycznej trasie kolejki wąskortorowej Snina -Vihorlat.

Partner wiodący

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Majdan 17
38-607 Cisna
+48 13 46 86 335
biuro@fbkl.pl
www.kolejka.bieszczady.pl

Partnerzy projektu

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/173
067 77 Zemplínske Hámre
+421 57 75 81 790
zemplinskehamre@gmail.com
www.zemplinskehamre.sk

Obec Osadné

Osadné 100
067 34 Nižná Jablonka
+421 57 77 98 124
obec.osadne@azet.sk
www.osadne.ocu.sk

Galeria

Lokalizacja projektu