Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady
Idea projektu "Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady" nawiązuje do historycznego traktu handlowego z XIX w., który łączył Michalowce z Baligrodem i wiódł przez Ruske, Przełęcz nad Roztokami do Roztok. W projekcie przewidziano wytyczenie i oznakowanie szlaku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tablice edukacyjne, wiaty, wieże widokowe), adaptację istniejących szlaków i ścieżek rowerowych (ok. 60 km, w tym trasę „singletrack”), cykl konferencji, szkoleń dla społeczności lokalnych i przewodników oraz cykl działań promujących zrównoważoną turystykę rowerową. Powstaną także e-narzędzia: interaktywna mapa szlaków rowerowych, aplikacja na smartfony oraz strona www z kodami QR, a także publikacje promujące potencjał pogranicza (mapy, album).
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
30-09-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0152/17
Budżet kwalifikowalny
1 827 047,47 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 552 990,3 EUR

Sukcesy projektu

Partnerzy projektu zaplanowali szereg działań, który dzięki wspólnym staraniom utworzy transgraniczny szlak rowerowy, atrakcyjny dla turystów i mieszkańców. Powiat leski wytyczy szlak, oznakuje oraz zadba o infrastrukturę towarzyszącą. Powstaną drewniane wiaty przystankowe, a także dwie wiaty widokowe, służące do obserwacji przyrody. Trasy będą odpowiednio oznakowane (co najmniej co 1 kilometr), a przebieg trasy i najważniejsze punkty do odwiedzenia będą prezentować tablice informacyjne.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič wyremontuje część międzynarodowego szlaku rowerowego R 61 (trasa od granicy z Polską z Przełęczy nad Roztokami Górnymi po drodze do dawnej wioski Ruské). Na dwóch odcinkach nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa. Trzeci odcinek – zachowana nawierzchnia starej historycznej kamiennej drogi brukowanej zostanie wyremontowana w klasyczny sposób, w jaki niegdyś budowano takie drogi.

Nadleśnictwo Cisna zaadaptuje istniejące szlaki i ścieżki rowerowe na zrównoważoną trasę „singletrack”. Ścieżki typu „singletrack” charakteryzują się minimalnym wpływem na lokalny ekosystem, nie powodują erozji i obsuwania się gleby, pozwalają użytkownikom na bezpośredni kontakt z przyrodą, są bezpieczne i jednocześnie atrakcyjne dla różnych grup użytkowników tras.

Wszyscy partnerzy zadbają o odpowiednie oznakowanie tras oraz infrastrukturę towarzyszącą, a także o promocję trasy rowerowej poprzez działania promocyjne, takie jak: powstanie strony internetowej, konferencje i szkolenia czy też przygotowanie skryptu dobrych praktyk.

Partner wiodący

Powiat Leski

Rynek 1
38-600 Lesko
+48 13 46 97 124
promocja@powiat-leski.pl
www.powiat-leski.pl

Partnerzy projektu

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič

Ulič 96
067 67 Ulič
+421 57 76 94 121
lpmulic@lpmulic.sk
www.lpmulic.sk

Nadleśnictwo Cisna

Cisna 87A
38-607 Cisna
+48 13 46 86 301
cisna@krosno.lasy.gov.pl
www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

Galeria

Materiały

Strona internetowa projektu:

https://portarusica.sk/

Lokalizacja projektu