Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza
Gmina Rabka-Zdrój oraz Gmina Jarabina są usytuowane z dala od centrów rozwojowych. Obszary po obu stronach granicy cechuje wysoki stopień bezrobocia, niski poziom konkurencyjności i produktywności. Także promocja turystyki pozostawiała wiele do życzenia, podczas gdy polskie Zakopane i słowacki Liptowski Mikułasz przyciągały znaczną liczbę turystów. Odpowiedzią na problemy sąsiadujących regionów stała się współpraca transgraniczna obu gmin. Partnerzy zwrócili uwagę na konieczność rozwoju turystyki przyjaznej przyrodzie. Od września 2018 roku Rabka-Zdrój oraz Jarabina prowadzą działania służące popularyzacji lokalnych złóż wód mineralnych oraz otaczającego je środowiska naturalnego.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Transgraniczne produkty turystyczne
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
31-03-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-00-0105/17
Budżet kwalifikowalny
652 337,86 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
554 487,13 EUR

Sukcesy projektu

Nowe tężnie w rabczańskim Parku Zdrojowym

Po stronie polskiej jednym z głównych efektów prowadzonych w ramach projektu działań jest rewitalizacja budynku „Lubogoszcz” w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Na miejscu drewnianego pomieszczenia gospodarczego zbudowano „Dom Solanki” z dwoma tężniami (zewnętrzną i  wewnętrzną), przelewowym oczkiem solankowym oraz pijalnią wód mineralnych. Wewnątrz budynku udostępniono nowoczesną, interaktywną prezentację, ukazującą zarówno największe atrakcje turystyczne, rekreacyjne i przyrodnicze Rabki-Zdroju oraz partnerskiego miasteczka Jarabina na Słowacji, jak również zagadnienia związane z  ochroną przyrody. Szczególne miejsce w prezentacji zajmują kwestie związane ze znaczeniem wody dla człowieka i jej obiegiem w naturze.

Ścieżka nad Małym Lipnikiem

Po stronie słowackiej zaplanowano udostępnienie dla turystów niezwykłego Rezerwatu Przyrody – Przełomu Jarabińskiego poprzez wybudowanie w  nim ścieżki przyrodniczej. Szlak o długości około 700 m ma zwracać uwagę na najciekawsze elementy przyrody. Ścieżka wyposażona będzie w schody ze stali nierdzewnej, umożliwiające zejście do wąwozu i platformy widokowej, z której podziwiać będzie można przełom utworzony przez potok Mały Lipnik.

Podnoszenie świadomości ekologicznej

Ważny element projektu stanowi podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców obu gmin oraz promowanie koncepcji turystyki zrównoważonej poprzez rozpowszechnianie informacji o roli wody w środowisku oraz konieczności przeciwdziałania degradacji bogactw naturalnych. W ramach projektu zaplanowano wiele działań promocyjnych oraz informacyjnych, takich jak infokioski, strona internetowa oraz prezentacje multimedialne w Polsce i na Słowacji.

Rezultaty

W toku realizacji projektu przewidziano wydanie podręcznika dobrych praktyk dla osób prowadzących podobne przedsięwzięcia w przyszłości. Ma on stanowić inspirację dla kolejnych wnioskodawców, aby wdrażali politykę zrównoważonego rozwoju. Poszerzeniu uległa przestrzeń turystyczna miejscowości leżących po obu stronach granicy, co wpłynęło na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców tego regionu.

Partner wiodący

Gmina Rabka-Zdrój

Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
+48 18 26 76 440
urzad@rabka.pl
www.gmina.rabka.pl

Partnerzy projektu

Obec Jarabina

Jarabina 59
065 31 Jarabina
+421 52 42 84 051 
info@obecjarabina.sk
www.obecjarabina.sk

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://rozneobliczawody.rabka.pl/

Lokalizacja projektu