Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie
Projekt zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu Pogórza Karpackiego. Utworzone zostanie Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych oraz Skwer Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. (mini skansen z wykorzystaniem obiektów techniki kolejowej) w Zagórzu. Część pomieszczeń w budynku Muzeum im. Andy’ego Warhola w Medzilaborcach zaadoptowana zostanie na Muzeum I Wojny Światowej, a w Giraltovcach powstanie Dom Słowacko-Polski. Działaniom inwestycyjnym towarzyszyć będą działania miękkie: impreza kulturalna w każdej z zaangażowanych miejscowości, konferencja naukowa dotycząca dziedzictwa karpackiego, w szczególności historyczności linii kolejowej oraz jej znaczenia dla regionu.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-08-2018
Zakończenie projektu
30-09-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0124/17
Budżet kwalifikowalny
2 211 420,62 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 879 707,48 EUR

Sukcesy projektu

Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie i wypromowanie nowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim opartego o budowaną infrastrukturę przy szlaku kolejowym Linii 107/108 do granicy z Ukrainą, Słowacją (w miejscowości Łupków) i dalej szlakiem Karpat do Giraltovce.

W Ustrzykach Dolnych - zagospodarowanie przestrzeni wokół starej rafinerii nafty i stworzenie przestrzeni do działalności planowanego Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prace obejmą cały proces zaadoptowania obiektów – między innymi: prace rozbiórkowe, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych, instalacje elektro-energetyczne, urządzenie zieleni i urządzenie małej architektury.

W Zagórzu powstanie Skwer Pamięci Obrońców Węzła. Będzie to skansen kolejowy w formie skweru z wykorzystaniem obiektów techniki kolejowej.

W Medzilaborcach partnerzy planują adaptację pomieszczeń w budynku Muzeum im. Andy’ego Warhola na Muzeum I Wojny Światowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (remont chodnika, parkingu, budowa parkingu przy cmentarzu oraz wykonanie oświetlenia, systemu zabezpieczeń, monitoringu i wyposażenie Muzeum w eksponaty i sprzęt wystawienniczy.

W Giraltovcach powstanie Dom Słowacko-Polski tworząc pomieszczenia do prezentacji dziedzictwa kulturowego partnerów projektu.

Partner wiodący

Powiat Bieszczadzki

Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 47 12 500
powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

Partnerzy projektu

Mesto Giraltovce

Dukelská 77/75
087 01 Giraltovce
+421 90 52 46 078
sekretariat@giraltovce.sk
www.giraltovce.sk

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Lokalizacja projektu