Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov
Dzięki temu projektowi powstał szlak "Karpackie Widoki" z Korczyna do Stropkova. Na szlaku są zlokalizowane dwie wieże widokowe (w Stropkovie i w Czarnorzekach) oraz centrum informacyjne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-04-2019
Zakończenie projektu
30-09-2021
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0117/17
Budżet kwalifikowalny
405 048,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
344 290,88 EUR

Sukcesy projektu

W przyziemiu wieży widokowej w Korczynie – Czarnorzekach, gdzie utworzona została mini-galeria, mogą odbywać się cykliczne wystawy. Obiekt jest przyjaznym miejscem dla lokalnych artystów, rzemieślników, chcących zaprezentować swoje prace szerszej publiczności.

Taras widokowy na wieży jest zadaszony, posiada wygodne stanowiska obserwacyjne. Jest też na nim plansza ułatwiająca turystom rozpoznawanie rozciągających się od Tarnicy w Bieszczadach na wschodzie, po tatrzański Lodowy Szczyt i Gierlach na zachodzie szczytów górskich. Panorama widoczna z wieży jest jedną z najszerszych w polskich Karpatach, rozciąga się na ok. 140 km.

 

Partner wiodący

Gmina Korczyna

Rynek 18A
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 080
gok@korczyna.pl
www.korczyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu