×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 843.

Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
EtnoCarpathia
EtnoCarpathia
Pogranicze polsko-słowackie obfituje w różnorodność kulturową, wynikającą z występowania tu niegdyś wielu zbiorowości etnicznych m.in.: Pogórzan, Łemków, Bojków, a po stronie słowackiej przez ludności obszarów dzisiejszego Šariša, Zemplina, Zamagurie. Historyczne okoliczności sprawiły, że znaczna część tych kultur uległa wyginięciu lub zapomnieniu. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie portalu internetowego EtnoCarpathia, wydanie albumu, e-przewodników, przeprowadzenie konkursu CarpathiaEtnoDesign dla młodych designerów, przeprowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów rękodzielniczych i fotograficznych oraz wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe (tj. Etno Weekend, wizyta studyjna z udziałem blogerów turystycznych). Efektem projektu będzie nowy produkt turystyczny - EtnoCarpathia, nawiązujący do dziedzictwa wybranych kultur karpackich.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-11-2019
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0102/17
Budżet kwalifikowalny
844 701,74 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
717 996,46 EUR

Sukcesy projektu

Działania w ramach projektu są podzielone na 5 etapów.

Pierwszy etap obejmuje inwentaryzację zasobów kulturowych. W analizie mają być ujęte i opisane obszary, destynacje kulturowe, wyróżniające się kultury pogranicza PL-SK oraz pozostałości po nich (Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie, Dolinianie, Šariš, Zemplin, Zamagurie). W wyniku powyższej inwentaryzacji powstanie raport wraz z bazą wiedzy. Jednym z głównych elementów raportu będzie skatalogowanie zasobów w oparciu o powyższe obszary kulturowe (np. wzornictwo, kulinaria, kultura duchowa, rzemieślnictwo, muzyka). Na podstawie raportu z inwentaryzacji zasobów zostanie przygotowana strategia 7 submarek tworzących 1 produkt turystyczny. Ponadto, zostaną też wydane publikacje. Jedna z nich będzie miała charakter naukowy, skierowany do osób i instytucji związanych z etnografią pogranicza. Druga publikacja będzie miała charakter promocyjny i zostanie wydana w postaci albumu wizerunkowego obejmującego identyfikowane i skatalogowane markowe obszary kulturowe.

Drugi etap to opracowanie nowoczesnych form promocji dziedzictwa kulturowego – uruchomione zostanie portal EtnoCarpathia, informujący zarówno o projekcie, jak i o jego efektach. Będzie to też główne narzędzie promocyjne powstałego produktu turystycznego. Oprócz tego planowane są e-przewodniki. Na terenie powstałych submarek zostanie wybranych 7 całkowicie/częściowo zniszczonych/nieistniejących już obiektów. Na ich podstawie powstaną e-przewodniki wyposażone zarówno w wersję tekstową(audio), jak i zdjęciową. Dodatkowym elementem przewodnika będzie możliwość nałożenia przez komórkę lub tablet obrazu przedstawiającego ówczesny wygląd obiektu. Powyższe rozwiązanie będzie dodatkową atrakcją dla turystów, którzy będą mogli zwiedzić poszczególne obiekty w inny, nowoczesny sposób. Elementem dodatkowym będzie utworzenie wizualizacji, hologramu postaci związanej z dziedzictwem kulturowym pogranicza.

Konkurs CARPATHIAETNODESIGN to trzeci etap realizacji projektu. Jest to kontest dla młodych designerów na wykorzystanie elementów wzornictwa tradycyjnego związanego z kulturami pogranicza oraz przygotowanie przyborników karpackich z materiałami charakterystycznymi dla kultur pogranicza. Na podstawie wyników konkursu zostaną opracowane i wydane także tzw. „szkatułki karpackie”.

Czwartym etapem będzie przeprowadzenie warsztatów i spotkań informacyjnych, między innymi dot. kreowania i znaczenia marek terytorialnych, warsztaty rękodzielnicze czy fotograficzne.

Ostatni etap to wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe pogranicza:

  • Etno Weekend - dwudniowa impreza kulturalna mająca na celu promocję walorów pogranicza polsko-słowackiego.
  • Wizyta studyjna w wybranych etno destynacjach (7-dniowa) dla 15 turystycznych blogerów /dziennikarzy
  • Międzynarodowa gala podsumowująca projekt

Partner wiodący

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Plac Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
+48 17 85 25 205
sekretariat@karpacki.pl
www.karpacki.pl

Partnerzy projektu

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia

M.R.Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 44 63 950
riaditel@kulturavranov.sk
www.kulturavranov.sk

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

3 Maja 19
35-030 Rzeszów
+48 17 85 35 278
sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
www.muzeum.rzeszow.pl

Galeria

Lokalizacja projektu