Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej
W ramach projektu wybudowano trasę rowerową wraz z towarzyszącym jej zapleczem infrastrukturalnym, przebiegającą w sposób umożliwiający jak najlepszą prezentację transgranicznego regionu oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego sąsiadujących gmin.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-11-2016
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0056/16
Budżet kwalifikowalny
3 576 738,44 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 040 227,61 EUR

Sukcesy projektu

Trasa prowadzi przez Miasto Krásno nad Kysucou, gminy Dunajov, Oščadnica oraz Rajcza i Milówka. Łączna długość wybudowanego w ramach projektu szlaku wynosi ponad 14 km. Na trasie umieszczono wieżę widokową oraz tablice informujące o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym tego terenu. Zrealizowano szereg działań miękkich, m.in. Dzień Kolarstwa promujący trasę wśród mieszkańców i turystów.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poprzedniej perspektywie, tj. budowy trasy wiodącej z Krasna nad Kysucou przez dolinę Bystricką do Milówki, która została zrealizowana w ramach projektu: Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polskosłowackim.

Partner wiodący

Mesto Krásno nad Kysucou

1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
+421 41 43 85 200
info@mestokrasno.sk
www.mestokrasno.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Gmina Milówka

Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
+48 33 86 37 190
ugmilowka@milowka.com.pl
www.milowka.pl

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Obec Dunajov

Dunajov 222
023 02 Dunajov
+421 41 43 85 121
obec@dunajov.sk
www.dunajov.sk

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe