Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa transgraniczności na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju
Aby polepszyć stan dróg między Polską i Słowacją, partnerzy połączyli swoje siły i włączyli się w rozbudowę sieci transportu transgranicznego. Zmodernizowano 10 km dróg i poprawiono bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-01-2020
Zakończenie projektu
30-06-2022
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-00-0203/19
Budżet kwalifikowalny
4 497 618,70 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 822 975,88 EUR

Sukcesy projektu

Przygotowanie projektu polegało na spotkaniach partnerów. Każdy z nich prezentował potrzeby regionu i przygotowywał dokumentację, aby poprawić przepustowość dróg oraz zrównoważyć transport.

Kolejnym etapem była faza prac budowlanych partnerów. Projekt zakładał modernizację DW 993 i drogi II/545 o łącznej długości 7,561 km oraz dwóch obiektów mostowych w ciągu drogowym II/545. W ramach modernizacji po stronie słowackiej na drodze II/545 przebudowany został odcinek między miejscowościami Demjata – Raslavice o długości 2,381 km, dwa mosty 545-016 i 545-018 oraz przepusty. Po stronie polskiej zostały wyremontowane odcinki o łącznej długości 5,18 km. Modernizacja pozwoliła poprawić parametry drogi, wyrównać nawierzchnię i wzmocnić konstrukcję jezdni, dostosowując je do wymogów polskiej kategorii ruchu  – KR3. Dla większego bezpieczeństwa ruchu drogowego po obu stronach granicy dodano elementy oznaczenia poziomego i pionowego drogi.

Ostatnim etapem jest promocja projektu na stronach internetowych.

Partner wiodący

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Partnerzy projektu

Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja

Jesenná 14
080 05 Prešov-Solivar
+421 51 75 63 700
sucpsk@sucpsk.sk
www.sucpsk.sk

Lokalizacja projektu