Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej
Pieniński Park Narodowy oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, ale projekt skupia się przede wszystkim na wprowadzeniu usprawnień i poprawie bezpieczeństwa na atrakcyjnej dla turystów drodze wodnej (rzeka Dunajec) i leśnej (Droga Pienińska) w obszarze transgranicznym Pienin.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej
Rozpoczęcie projektu
01-01-2021
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0133/17
Budżet kwalifikowalny
2 789 869,09 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 371 388,68 EUR

Sukcesy projektu

Głównym zadaniem w ramach projektu jest remont Drogi Pienińskiej – Przełom Dunajca, która to jest jednym z dwóch szlaków turystycznych, gdzie mogą poruszać się również rowerzyści. W przeszłości była to droga leśna brzegiem Dunajca, dziś szlak turystyczny dostosowany dla szerokiego spektrum odwiedzających (rowerzystów, pieszych, matek z wózkami, wózków inwalidzkich itp.). Ponadto projekt zakłada przebudowę przystani flisackiej (utwardzenie powierzchni, naprawę i wzmocnienie ścian oporowych nad rzeką Dunajec i montaż poręczy dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających). Działania te skutkują wzmocnieniem transgranicznych działań na polu zachowania dziedzictwa przyrodniczego, w tym przypadku na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.

Partner wiodący

Miasto i Gmina Szczawnica

Szalaya 103
34-460 Szczawnica
+48 18 26 22 203
miasto@szczawnica.pl
www.szczawnica.pl/ 

Partnerzy projektu

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
+421 52 41 81 071

Obec Lesnica

Lesnica 26
065 33 Lesnica
+421 52 42 84 473  
lesnica.eu 

Lokalizacja projektu