Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Zapomniany świat Łemków i Rusnaków
Pogranicze kryje w sobie wiele nieznanych cudów. Kultury Łemków i Rusnaków wciąż pozostają tajemnicą dla społeczeństwa, a mają duży wpływ na kształt całego regionu, a także szerzej, oddziałują na Polskę i Słowację. Projekt skupia się na możliwościach edukowania o ich dziedzictwie.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Skoordynowane inicjatywy edukacyjne w dziedzictwie
Rozpoczęcie projektu
01-01-2021
Zakończenie projektu
30-12-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0164/17-01
Budżet kwalifikowalny
2 997 612,33 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 547 970,45 EUR

Sukcesy projektu

Sukcesy materialne: Głównym celem projektu jest stworzenie Muzeum Łemków i Rusnaków. Jest to instytucja wyjątkowa, bo podzielona na trzy lokalizacje: po stronie słowackiej w Zborovie, w odresturowanym XVI-wiecznym zamku, w Kruzlovie, w formie skansenu wiejskiego, a po stronie polskiej w Uściu Gorlickim, w odrestaurowanej karczmie łemkowskiej. Aby utworzyć oddziały muzealne, partnerzy przeprowadzili szeroko zakrojone badania historyczne i gromadzili eksponaty. W czasie prac projektowych nakręcony został trzyodcinkowy film, który jest prezentowany w muzeum wraz z prezentacją interaktywną.

Sukcesy niematerialne: Projekt wspierał edukację poświęconą bogatym kulturom Łemków i Rusnaków. Cykl szkoleń dla nauczycieli, twórców kultury i osób pracujących z młodzieżą, a także przewodników i organizatorów turystyki, w tym agroturystyki i opiekunów obiektów turystycznych w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza pozwala poszerzać wiedzę społeczeństwa o tych dwóch mniejszościach, realizując warsztaty, prelekcje czy pokazy. Dodatkowo nowo powstała sieć muzealna jest połączona wspólną trasą, obejmująca wydarzenia kulturalne dostosowane do konkretnej lokalizacji.

Partner wiodący

Obec Kružlov

Kružlov 141
086 04 Kružlov

+421 54 47 95 137

Partnerzy projektu

Obec Zborov

Lesná 415
086 33 Zborov
+421 54 47 98 306
info@zborov.sk
www.zborov.sk

Gmina Uście Gorlickie

Uście Gorlickie 80
38-315 Uście Gorlickie

Karpatská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Kružlov 1
086 04 Kružlov
+421 90 56 43 967
karpatskaasociacia.webnode.sk 

Lokalizacja projektu