Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Pod wspólnym niebem - wdrożenie wspólnego, transgranicznego cyklu szkoleń specjalistycznych i zawodowych w branży lotniczej
Lotnictwo jako zajęcie nieznające granic dzięki temu projektowi otworzy nowe możliwości dla zainteresowanych z Polski i Słowacji. Przeprowadzone analizy transgraniczne pozwolą na zdiagnozowanie wspólnych problemów i stworzenie propozycji rozwiązań. W ramach cyklu szkoleń przygotowanych przez partnerów uczestnicy rozwiną swoje umiejętności specjalistyczne i zawodowe, przyczyniając się do modernizacji branży lotniczej. Projekt ma na celu promocję lotnictwa jako ścieżki kariery dla mieszkańców regionu.
Oś priorytetowa
Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Cel szczegółowy programu
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej
Temat
Uczenie się przez całe życie
Rozpoczęcie projektu
01-06-2020
Zakończenie projektu
31-12-2022
Numer Projektu
PLSK.03.01.00-24-0199/18-02
Budżet kwalifikowalny
508 548,02 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
432 265,71 EUR

Sukcesy projektu

Przebieg udoskonalenia jakości lotnictwa

W ramach projektu zaplanowano stworzenie wspólnych transgranicznych rekomendacji dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb polsko-słowackiego rynku pracy. Zadaniem partnerów, Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” im. Adama Dziurzyńskiego oraz Aeroklubu Spišská Nová Ves będzie szczegółowa analiza istniejących programów szkoleniowych w instytucjach partnerskich oraz spotkania robocze przedstawicieli projektu wraz z przedstawicielami innych sektorów. W wyniku tych spotkań oraz analizy programów i wyników cyklu szkoleń lotniczych zostaną wypracowane i spisane rekomendacje w polsko-słowackiej broszurze. Lustrzanie w Polsce i na Słowacji odbywać się będzie cykl szkoleń lotniczych składających się z: zajęć teoretycznych na szybowcach, zajęć praktycznych na szybowcach (kurs podstawowy; dalsze szkolenie do licencji – w ramach zadania przewidziano leasing szybowca), zajęć praktycznych na motoszybowcu na terenie Polski, zajęć teoretycznych PPL oraz szkolenia praktycznego do licencji PPL.

Prezentacja wyników projektu

Na koniec realizacji projektu przewidziano konferencję podsumowującą, która będzie okazją do zaprezentowania powstałej w ramach projektu broszury ze wspólnymi transgranicznymi rekomendacjami dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb rynku pracy. Zostanie ona przekazana instytucjom z regionu, docelowo przede wszystkim aeroklubom, przedsiębiorcom i izbom gospodarczym z Polski i Słowacji. Na konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia projektu, omówiony zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i jego wyniki.

Partner wiodący

Górska Szkoła Szybowcowa AP "Żar" im. Adama Dziurzyńskiego

Górska 19
34-312 Międzybrodzie Bialskie
+48 33 86 61 046
recepcja@osrodekzar.pl
www.glidezar.com

Partnerzy projektu

Aeroklub Spišská Nová Ves

Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
+421 90 35 63 265
aklubsnv@gmail.com
www.lzsv.sk

Strona internetowa projektu:

http://www.glidezar.com/pod-wspolnym-niebem/

Lokalizacja projektu