Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach
Odpowiadając na postępujący rozwój komunikacji miejskiej i międzymiastowej, Krosno i Medzilaborce zdecydowały się udoskonalić infrastrukturę związaną z transportem. W obu miastach dostosowano jej elementy do potrzeb wszystkich użytkowników. Szczególny nacisk położono na dostosowanie do nowoczesnego transportu multimodalnego.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego
Temat
Transport multimodalny
Rozpoczęcie projektu
15-05-2019
Zakończenie projektu
31-10-2021
Numer Projektu
PLSK.02.02.00-18-0188/18-02
Budżet kwalifikowalny
727 192,86 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
618 113,89 EUR

Sukcesy projektu

Sukcesy w Krośnie:

 • modernizacja dworca autobusowego:
  • modernizacja wiat przystankowych,
  • przebudowa ciągów pieszych z dostosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnościami,
  • trójjęzyczne (PL-SK-ENG) elektroniczne rozkłady jazdy,
  • nowe oświetlenie i monitoring,
  • z myślą o osobach niedowidzących i niedosłyszących montaż systemów wizualnej i głosowej informacji pasażerskiej,
  • w celu poprawy komfortu oczekiwania na dane połączenie zamontowanie elementów małej architektury takich jak ławki, donice oraz kosze,
  • trójjęzyczna (PL-SK-ENG) tablica interaktywna prezentująca najważniejsze informacje turystyczne z obszaru pogranicza polsko-słowackiego.

 

Sukcesy w Medzilaborcach:

 • montaż 3 wiat przystankowych w sąsiedztwie głównych atrakcji turystycznych miasta,
 • montaż 2 trójjęzycznych (PL-SK-ENG) elektronicznych tablic z rozkładem jazdy,
 • kolejka turystyczna, która w sezonie letnim kursuje trasą pomiędzy dwoma dworcami kolejowymi oraz prezentuje wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne miasta, m.in. galerię sztuki nowoczesnej z pracami Andy’ego Warhola.

Partner wiodący

Gmina Miasto Krosno

Lwowska 28 A
38-400 Krosno
+48 13 43 67 543
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Partnerzy projektu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Galeria

Lokalizacja projektu