Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK
Dzięki wspólnej realizacji partnerzy wytworzą produkt turystyczny, który jest oparty na kompleksowej prezentacji i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych, Muzeum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, e-usługi, rewitalizację zabytków. Elektroniczna aplikacja mapuje wszystkie trasy turystyczne w regionie, bez podziału na polskie i słowackie.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-05-2021
Zakończenie projektu
30-04-2023
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0114/17-02
Budżet kwalifikowalny
1 573 046,80 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 337 089,75 EUR

Sukcesy projektu

Oščadnica będzie rekonstruować nieużywany obiekt, z którego powstanie Muzeum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego. Powstaną pomieszczenia wystawiennicze, wystawy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego PL-SK z bardzo nowoczesną technologią ICT (mapy 2D, mapy 3D, modele zwierząt itp.). Powstaną również pomieszczenia społeczne i noclegowe dla 40 osób, służące wymianom dla dzieci.

Rajcza wyremontuje drogę, prowadzącą do gminy Oščadnica, i zrobi z niej trasę rowerową. Przy tej ścieżce rowerowej wybuduje dwie strefy wypoczynku: pierwsza będzie się składać z ławek, koszy na śmieci, dwujęzycznej tablicy o florze i potokach górskich w okolicy, druga zostanie zbudowana w okolicy Rycerki Górnej i tam będzie 6 elementów zewnętrznych: sprzęt do ćwiczeń, ławki, kosze na śmieci, dwujęzyczna tablica informacyjna o kulturze obszaru, zostanie odnowiona kamienna kaplica Matki Boskiej.

Partner wiodący

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica
+421 41 43 82 121
oscadnica@oscadnica.sk
www.oscadnica.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizacja projektu