Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Cystersi pod Tatrami – wspólne korzenie i wspólna przyszłość Szaflar i Spiskiej Teplicy
Mało znana, ale niezwykle ciekawa cysterska przeszłość regionu pogranicza wymaga uwagi i ochrony przed zapomnieniem. Gmina Szaflary i Obec Spiska Teplica dbają o tę historię i chcą promować ją w odrestaurowanych budynkach i parkach w stylu cysterskim. Głównym celem projektu jest zrównoważone wykorzystanie wspólnych elementów dziedzictwa cysterskiego poprzez ich odtworzenie i udostępnienie mieszkańcom i turystom.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Rozpoczęcie projektu
01-05-2021
Zakończenie projektu
30-04-2023
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0163/17
Budżet kwalifikowalny
3 738 181,02 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 177 453,80 EUR

Sukcesy projektu

Dziedzictwo historyczne związane z działalnością cystersów w średniowieczu w Europie, w tym również na ziemiach dzisiejszej Polski i Słowacji, wymaga udokumentowania oraz ochrony. Ta część historii stanowi istotny element wspólnej tożsamości kulturowej obu narodów. Aby ocalić ją od zapomnienia i przybliżyć wspólne korzenie, a także wspólną genezę powstania obu miejscowości, zaplanowano kompleksowe działania.

Inwestycje koncentrują się na ochronie i renowacji zabytkowych obiektów; po pierwsze starej wikarówki w Szaflarach przy XIV-wiecznym kościele, w której powstaje pracownia tradycji i dziedzictwa. Nowe miejsce na mapie umożliwi lokalnej społeczności prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych, prezentacji, wystaw czy prelekcji na temat dziejów. W otoczeniu wikarówki zagospodarowuje się teren, gdzie znajduje się park historyczno-przyrodniczy nawiązujący do ogrodów cysterskich. W Spiskiej Teplicy pracom renowacyjnym poddany jest stary budynek przy zabytkowym kościele z XIV wieku wraz z muzeum z ekspozycjami i miejscem do organizacji warsztatów i spotkań. Otoczenie tego zabytku jest zagospodarowane w formie parku, ogrodu oraz kalwarii w stylu cysterskim. Stanęły tam tablice informacyjne o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym w najważniejszych miejscach w miejscowości. Prace restauratorskie dotyczą również 20 barokowych rzeźb.

Działaniom inwestycyjnym towarzyszą różnorodne działania promocyjno-informacyjne (warsztaty, wydarzenia plenerowe, seminarium, publikacje itp.) W rezultacie wspólne elementy dziedzictwa cysterskiego w Gminie Szaflary i Obec Spiska Teplica zostaną w przystępnej formie udostępnione mieszkańcom i turystom.

Partner wiodący

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Partnerzy projektu

Obec Spišská Teplica

Obrancov mieru 454
059 34 Spišská Teplica
+421 52 77 38 400

Lokalizacja projektu