Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza
W ramach projektu wykonano szereg działań mających na celu uatrakcyjnienie istniejącego transgranicznego szlaku turystycznego pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami Rajcza i Nowa Bystrzyca odwołującego się do kultury wołoskiej. Szlak został udrożniony i wyposażony w elementy infrastruktury ruchu turystycznego, tak by ułatwić poruszanie się po nim. W gminie Rajcza przygotowano i udostępniono malowaną ścieżkę historyczną i makietę wsi wołoskiej, a w Nowej Bystrzycy amfiteatr oraz kładkę przez rzekę prowadząca do transgranicznej trasy rowerowej. Odbywały się także imprezy towarzyszące, m.in. dzień turystyki oraz szereg wydarzeń związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, tj. kuchnia wołoska (pasterska), folklor, muzyka, taniec, obyczaje.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-11-2016
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0049/16
Budżet kwalifikowalny
819 273,79 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
696 382,67 EUR

Sukcesy projektu

Wyposażenie pieszego szlaku turystycznego w elementy infrastruktury ruchu turystycznego, zagospodarowanie terenu tak, aby trasa była wygodniejsza i łatwiejsza do przejścia. Dla poprawy dostępności tych miejsc dla turystów utworzono powierzchnie utwardzone do wykorzystania jako parkingi.

Partner wiodący

Obec Nová Bystrica

Nová Bystrica 657
023 05 Nová Bystrica
+421 41 43 97 221
info@novabystrica.sk
www.novabystrica.sk

Partnerzy projektu

Gmina Rajcza

Górska 1
34-370 Rajcza
+48 33 86 43 155
ugrajcza@rajcza.com.pl
www.rajcza.com.pl

Lokalizacja projektu