Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Razem wędrujemy już 500 lat
Tematyka projektu odwołuje się do jubileuszu 500 lat Reformacji Kościoła. Dla przybliżenia wspólnej historii w ramach projektu zorganizowano wycieczki tematyczne do „leśnych kościołów” leżących na Śląsku, w których w okresie kontrreformacji (XVII–XVIII w.) słowaccy księża odprawiali tajne nabożeństwa dla okolicznej ludności, przygotowano wystawy mobilne oraz publikację popularno-historyczną o osobie łączącej oba regiony - ks. Jerzym Trzanowskim - wybitnej postaci dla Kościoła i kultury narodów słowiańskich.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
31-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0038/16
Budżet kwalifikowalny
680 500,39 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
578 425,20 EUR

Sukcesy projektu

Wyremontowane i zmodernizowane zabytki kultury na pograniczu polsko-słowackim:

  1. Kościół w Cieszynie. Zaadaptowano również pomieszczenia na bibliotekę oraz znacząco powiększono powierzchnię wystawową Muzeum Protestantyzmu, przez co udostępniono zwiedzającym znacznie większą ilość eksponatów i zabytków muzealnych.
  2. Kulturalno-historyczny Kościół w Dolnym Kubinie.

Wydano również przewodnik turystyczny po ważnych miejscach wspólnej transgranicznej historii. 

Partner wiodący

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

Hviezdoslavovo námestie 1666/34
026 01 Dolný Kubín
+421 91 84 67 383
ecavdk@gmail.com
www.ecavdk.webnode.sk

Partnerzy projektu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

pl. Kościelny 6
43-400 Cieszyn
+48 33 85 79 669
peacieszyn@poczta.onet.pl
www.parafia.cieszyn.org.pl

Galeria

Film

Lokalizacja projektu