Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2
W ramach realizacji projektu przeprowadzono renowację i remont dwóch zabytków kultury znajdujących się na terenie pogranicza: ratusza w Strumieniu - najstarszego ratusza na całym Śląsku i budynku gospodarczego przy zamku w Budatínie. W wyremontowanych pomieszczeniach budynku gospodarczego przy zamku w Budatínie powstała ekspozycja rzemiosła druciarskiego, w jego tradycyjnej i artystycznej formie. Zorganizowano polsko-słowackie dni rzemiosła w Budatínie i Międzynarodowy Dzień Tradycji w Strumieniu, podczas których można było wzajemnie poznać tradycyjne ludowe zwyczaje, rzemiosła i folklor. Wszystko to wzbogaciła aplikacja mobilna zawierająca informacje na temat zabytków kultury i wydarzeń w regionie.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0025/16
Budżet kwalifikowalny
1 136 377,55 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
965 920,89 EUR

Sukcesy projektu

Ratusz w Strumieniu

Ratusz jest najciekawszym zabytkiem Strumienia. Wzniesiono go w 1628 r., a pod koniec XVIII w. przebudowano w stylu barokowym. Spłonął w wielkim pożarze miasta w 1793 r., ale dzięki wsparciu księcia Alberta sasko-cieszyńskiego szybko został odbudowany. Pierwotnie budynek posiadał dwie kondygnacje, w XIX w. dobudowana została trzecia, jednak z zachowaniem cech stylu. O urodzie ratusza decyduje wieża, z ciekawie ukształtowanym gzymsem, pod którym zamontowano cztery tarcze zegara. Wieżę przykrywa baniasty hełm z iglicą.

Najstarszą częścią ratusza są jego piwnice o sklepieniu kolebkowym. Mieści się w nich „Galeria pod Ratuszem”. W samym ratuszu siedzibę mają urząd miasta, rada miejska i urząd stanu cywilnego. Przed laty do ratusza przylegały parterowe kamienice mieszczańskie. Otaczały one cały rynek. Ich obecny kształt zawdzięczamy przebudowom w XIX w., lecz wprawne oko dostrzeże w nich ślady barokowej stylizacji.

W ramach projektu została zmodernizowana elewacja, polegająca na oczyszczeniu istniejącej elewacji z zanieszczyszczeń, uzupełnieniu ubytków i przeprowadzeniu prac malarskich. Renowacji została poddana drewniana stolarka okienna. Sala sesyjna została przebudowana na salę multimedialną, a także wyposażona w nowe instalacje i urządzenia multimedialne.

Zamek Budatyński

Zamek Budatyński zarządzany przez Muzeum Powaskie w Żylinie, po ukończeniu prac rekonstrukcyjnych, oferuje zwiedzającym ekspozycje Historia Żyliny i Zabytkowe wnętrza. Interesujący jest zbiór mieczy katów, przedmioty należące do rzemieślników, którzy zakładali na obszarze Żyliny cechy rzemieślnicze lub trofea myśliwskie w Sali Myśliwskiej. W jadalni Czaka (Čákiho) wystawiono epokowe meble z zastawą stołową pochodzące z XVIII do XX wieku.

Wieża Zamku Budatyńskiego skrywa w sobie wiele ciekawostek i faktów historycznych. Na poszczególnych piętrach są udostępnione ekspozycje dotyczące historii zamku, wystawa map historycznych, galeria obrazów, ekspozycja zegara, a zwiedzanie dopełnia widok na miasto Żylina i okolice. Nowa, stała wystawa Muzeum Powaskiego w Zamku Budatyńskim, o historii wyjątkowego słowackiego zjawiska Druciarstwo, przedstawia historię oraz materialne dowody pierwotnego rzemiosła od jego koczowniczych początków do produkcji fabrycznej, przybliża osiągnięcia przedsiębiorcze słowackich druciarzy za granicą oraz umiejętności rzemieślnicze, dzięki którym stali się sławni na całym świecie. 

W ramach realizacji projektu został przeprowadzony remont całego budynku gospodarczego przy zamku w Budatínie - parteru, piętra, klatki schodowej z parteru na piętro oraz została wymieniona wieża dachowa i pokrycie dachu.

 

Partner wiodący

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partnerzy projektu

Gmina Strumień

Rynek 4
43-246 Strumień
+48 33 85 70 142
sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe