Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza
W ramach projektu wybudowano nowe odcinki szlaków rowerowych po stronie polskiej i słowackiej (ponad 20 km). Trasa jest rozszerzeniem Szlaku wokół Tatr i łączy się ze ścieżką rowerową Nowy Targ - Trstena. Rezultaty projektu zapewniają promocję kulturowego i naturalnego dziedzictwa całego polsko-słowackiego regionu transgranicznego i przez to wzrost świadomości mieszkańców i zwiedzających o tym dziedzictwie.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
31-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-SK-0020/16
Budżet kwalifikowalny
2 166 316,82 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 841 369,06 EUR

Sukcesy projektu

Wybudowano ponad 20 km nowych odcinków ścieżek rowerowych, a także dodatkową infrastrukturę i tablice informacyjne. Na szlakach powstała również dodatkowa infrastruktura i znaki wskazujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza, na przykład Kościół św. Martina w Trstenej, dom Florina, synagoga żydowska na Dolnym Kubinie.

Po stronie słowackiej powstało ponad 15 km ścieżek. Nowe odcinki łączą się ze ścieżką Nowy Targ- Trstená. Nowa infrastruktura obejmuje boksy rowerowe, które umożliwiają bezpieczne pozostawienie rowerów i rozpoczęcie wędrówki po okolicznych trasach pieszych. Na potrzeby podróżników wydano transgraniczne mapy rowerowe, spójne z treściami tablic informacyjnych na trasie.

Partner wiodący

Mesto Dolný Kubín

Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 14 454
podatelna@dolnykubin.sk
www.dolnykubin.sk

Partnerzy projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Mesto Trstená

Bernolákova 97
028 01 Trstená
+421 43 53 10 100
msu@trstena.sk 
www.trstena.sk

Obec Liesek

Liesek 442
027 12 Liesek
+421 43 53 84 202
obec@liesek.eu.sk
www.liesek.eu.sk

Obec Hladovka

Hladovka 45
027 13 Hladovka
+421 43 53 97 702
ocuhladovka@orava.sk
www.hladovka.orava.sk

Obec Suchá Hora

Suchá Hora 252
027 13 Suchá Hora
+421 43 53 97 222
starosta@suchahora.eu
www.suchahora.eu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená

Bernolákova 2
028 01 Trstená
+421 43 53 92 004
faratrs@orava.sk
www.farnosttrstena.sk

Gmina Miasto Zakopane

Kościelna 13
34-500 Zakopane
+48 18 20 20 400
office@zakopane.eu
www.zakopane.eu

Gmina Poronin

Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
+48 18 20 74 112
gmina@poronin.pl
www.poronin.pl

Gmina Kościelisko

Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
+48 18 20 79 100
sekretariat@koscielisko.com.pl
www.gminakoscielisko.pl

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe