Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina
Wspólnym problemem partnerów projektu była niewielka liczba turystów odwiedzajacych Jeleśnię i Klin, wczasowicze częściej wybierali inne, bardziej popularne destynacje pogranicza. Projekt połączył nową infrastrukturą rekreacyjną atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo górskie tereny, dzięki czemu stały się one bardziej dostępne dla osób uprawiających turystykę aktywną.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Edukacja w dziedzictwie
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
28-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-24-0045/16
Budżet kwalifikowalny
1 558 401,46 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 324 641,20 EUR

Sukcesy projektu

Powstały nowe odcinki trasy pieszo-rowerowej w Przyborowie i Krzyżówkach oraz w Sopotni Małej (PL) oraz nowy odcinek trasy pieszo-rowerowej w Klinie (SK).

Trasy zostały oznakowane jako część transgranicznego szlaku turystycznego.

Dodatkowo powstało e-narzędzie - MOBI-TOUR, które wspiera orientację turystów na trasach i promuje atrakcje przyrodniczo-kulturowe, które tam się znajdują.

W ramach projektu zorganizowano rajdy pieszo-rowerowe, imprezy tematyczne, spotkania informacyjne dla lokalnej społeczności i osób zainteresowanych turystyką.

Kurs języka sąsiada lepiej przygotował przedstawicieli obu gmin do obsługi transgranicznego ruchu turystycznego. 

Partner wiodący

Gmina Jeleśnia

Plebańska 1 
34-340 Jeleśnia
+48 33 86 30 701
sekretariat@jelesnia.pl    
www.jelesnia.pl

Partnerzy projektu

Obec Klin

Hlavná 199/107
029 41 Klin
+421 91 58 18 262
obecklin@klin.sk
www.klin.sk

Lokalizacja projektu