Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T
Działania w projekcie ukierunkowane są na integrację przestrzenną, lepsze bezpieczeństwo, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionów Kysuce i Powiatu Żywieckiego, zwiększenie atrakcyjności regionu dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Projekt przewiduje ciągłą współpracę zaangażowanych instytucji, spotkania, kampanię promocyjną projektu oraz koordynację realizacji inwestycji na rzecz poprawy połączeń z węzłami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi oraz siecią TEN-T.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-04-2020
Zakończenie projektu
31-12-2021
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-SK-0202/19-01
Budżet kwalifikowalny
2 334 297,62 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 984 152,94 EUR

Sukcesy projektu

Projekt dotyczy poprawy infrastruktury drogowej poprzez modernizację:

  • DP (drogi powiatowej) 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły,
  • DP 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń,
  • drogi II / 487 Čadc -Turzovka - Makov.

Wszystkie drogi, których odcinki zostaną zmodernizowane, stanowią ważne połączenie drogowe z siecią TEN-T. Droga nr 1439 S prowadzi od przejścia granicznego w Glince do połączenia z drogą S69 we wsi Milówka i przecina węzeł Rajcza. Droga nr 1447 S jest alternatywnym połączeniem z drogą S69 we wsi Rajcza i zaczyna się tuż przy węźle Rajcza. Transgraniczny charakter tych dróg polega na tym, że pojazdy poruszające się w kierunku Słowacja - Polska i Polska - Słowacja korzystają z następujących tras:

  1. w obrębie drogi 1439S - przejście graniczne Glinka (z / do węzłów Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, a następnie korytarzem TEN-T - Ren - Dunaj) - droga S69 - w kierunku Żywca, Bielska-Białej, Katowic, Krakowa itp. (Korytarz TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie),
  2. w ciągu drogi 1447S -droga S69 - od granicy państwowej ze Słowacją (z / do węzła Čadca, Krásno nad Kysucou, Żylina - korytarz TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie) - kierunek Rajcza i dalsze drogi dla S69 w kierunku Żywca , Bielsko-Biała, Katowice, Kraków itp.,
  3. po stronie słowackiej – droga II/487 łączy się od Czadcy lub ze wschodu z planowaną autostradą D3 (tj. podstawowej sieci TEN-T - Bałtyk -Adriatyk), która na polskiej granicy we wsi Skalité łączy się z polską drogą S1, a od zachodu we wsi Makov łączy się z drogą I / 10 – międzynarodową trasą E 442.

Partner wiodący

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Partnerzy projektu

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe