Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL
W ramach projektu dokonano cyfryzacji obiektów historycznych umiejscowionych na pograniczu polsko-słowackim. Za pomocą wielkoformatowych skanerów zeskanowano budynki, ich wnętrza oraz otoczenie, a następnie udostępniono w nowoczesnej formie - tj. aplikacja mobilna, film, wirtualne spacery, zdjęcia cyfrowe, zwiedzanie air view (www.3dheritage.eu). Dzięki realizacji projektu zabytki są dostępne dla wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem na odległość, także dla osób niepełnosprawnych, starszych.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-24-0034/16
Budżet kwalifikowalny
717 767,30 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
610 102,21 EUR

Sukcesy projektu

Utrwalono w formie cyfrowej m.in. Zamek Książąt Sułkowskich i Starą Fabrykę w Bielsku-Białej, Galerię Fałata w Bystrej, Zamek w Pszczynie, Wieżę Piastowską i Rotundę św. Mikołaja w Cieszynie, Zamek Orawski, Zamek w Budatinie, Pałac Weselny w Bytczy, Zamek w Strecznie, Skansen w Vychylovce, Dom Radena w Cziczmanach i inne.

Dla zarządzających obiektami zabytkowymi szczególnie istotne było opracowanie dokumentacji technicznych obiektów, które stanowią istotne narzędzie w dalszych pracach i są niezbędne dla zachowania. Specjalistyczna konferencja zorganizowana na zakończenie projektu przyczyniła się z kolei do wzbogacenia wiedzy o historii tego obszaru.

Partner wiodący

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

Zamkowa 3A
43-400 Cieszyn
+421 91 58 34 506
director@egtctritia.eu
www.egtctritia.eu

Partnerzy projektu

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
+421 41 51 35 001
rektor@uniza.sk
www.uniza.sk

Galeria

Strona internetowa projektu:

www.3dheritage.eu

Lokalizacja projektu