Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II
W ramach projektu partnerzy stworzą ponad 250-kilometrową pętlę z trasami rowerowymi i narciarskimi, ścieżkami edukacyjnymi i biegowymi. Do tego profesjonalna infrastruktura i zapierające dech w piersiach widoki. Dotychczas powstały 153 kilometry trasy, a w obecnym etapie realizacji planowane jest kolejne 25 kilometrów. Szlak wokół Tatr jest doskonałą ofertą dla osób, które preferują aktywny wypoczynek.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-11-2016
Zakończenie projektu
30-04-2019
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0019/16
Budżet kwalifikowalny
5 892 204,47 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4 885 762,93 EUR

Sukcesy projektu

 

W drugim etapie projektu powstało blisko 60 km kolejnych ścieżek rowerowych z parkingiem i wiatami dla rowerzystów. Po polskiej stronie  kontynuacja Szlaku prowadzi od Nowego Targu na wschód przez Gminę Szaflary Gminę Nowy Targ Gminę Łapsze Niżne do przejścia granicznego Kacwin-Wielka Frankowa. Po stronie słowackiej partnerzy budowali trasy rowerowe od miejscowości Zdziar w kierunku Tatrzańskiej Kotliny i Spiskiej Białej i dalej do Kieżmarku. Ponadto na Słowacji powstały kolejne odcinki Szlaku w Liptowskim Mikulaszu, Trstenie oraz odcinek Hniezdne-Stara Lubownia. 

Projekt prowadził również liczne działania promocyjne. 

Partner wiodący

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry"

Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 66 953
info@euwt-tatry.eu 
www.euwt-tatry.eu

Partnerzy projektu

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Miasto Nowy Targ

Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 11 200
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
+421 52 46 60 101
info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Gmina Szaflary

Zakopiańska 18
34-424 Szaflary
+48 18 26 12 315
sekretariat@szaflary.pl
www.szaflary.pl

Gmina Nowy Targ

Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 32 200 
sekretariat@ugnowytarg.pl
www.ugnowytarg.pl

Gmina Łapsze Niżne

Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
+48 18 26 59 310, 18 26 59 319
gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá
+421 52 46 80 511 
jneupauerova@spisskabela.sk 
www.spisskabela.sk

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 65 201, 44 55 65 208
sekretariat@mikulas.sk
www.mikulas.sk

Mesto Trstená

Bernolákova 97
028 01 Trstená
+421 43 53 10 100
msu@trstena.sk 
www.trstena.sk

Galeria

Film

Materiały

Strona internetowa projektu:

https://www.szlakwokoltatr.eu/

Lokalizacja projektu