Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat
Szlak Żywej Archeologii, który powstał w ramach realizacji projektu, pozwala na poznanie najcenniejszych znalezisk archeologicznych, w kontekście krajobrazu naturalnego, pozwalając na obserwację upraw, zwierząt, sposobów gospodarowania, życia w dawnych wiekach. Szlak został oznaczony, a nawigacja po nim wsparta aplikacją mobilną. Powstała niezbędna infrastruktura turystyczna.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
01-02-2017
Zakończenie projektu
26-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0073/16
Budżet kwalifikowalny
1 255 785,16 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 067 417,20 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu został wytyczony i oznakowany szlak turystyczny, powstała aplikacja mobilna kierująca odbiorcę po szlaku, zbudowano infrastrukturę turystyczną przy atrakcjach na szlaku. Dla zwiedzających została przygotowana i udostępniona wystawa archeologiczna, zbudowano wiatę, która jest przestrzenią dla edukacji.

Organizowano cykliczne wydarzenia na szlaku, działania edukacyjne, wystawy, pokazy dawnych rzemiosł, rekonstrukcje historyczne, „żywe” sektory pradziejowych upraw i sektor hodowli. Kulturotwórczy charakter projektu, prezentacja wspólnych dziejów i rozwoju cywilizacyjnego obszaru Karpat przyczynia się do efektywnego wykorzystywania zasobów dziedzictwa kulturowego pogranicza. 

Partner wiodący

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Józefa Piłsudskiego 16
38-400 Krosno
+48 13 43 21 376
dyrekcja@muzeum.krosno.pl
www.muzeum.krosno.pl

Partnerzy projektu

Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove

Hlavná 86
080 01 Prešov
+421 91 09 30 891
muzeum@tripolitana.sk
www.tripolitana.sk

Galeria

Lokalizacja projektu