Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlak Kultury Wołoskiej
Szlak Kultury Wołoskiej
W ramach projektu wytyczono szlak turystyki kulturowej prezentujący dziedzictwo kulturowe Wołosów. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Równocześnie realizowano działania w ramach "Uniwersytetu Karpackiego" oraz "spotkania na wołoskim szlaku", które pełniły rolę edukacyjno-promocyjną - zrealizowano wiele warsztatów, pokazów, wystaw, spotkań.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0068/16
Budżet kwalifikowalny
221 756,52 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
188 492,99 EUR

Sukcesy projektu

Wytyczony został szlak, który ma strukturę wielolinearną, tj. nie jednej precyzyjnie wytyczonej ścieżki, lecz ogólny kierunek wyznaczony trasami pierwotnych wędrówek wołoskich, działania w projekcie obejmowały również cykl imprez w ramach Festiwalu Kultury Wołoskiej.

Główne narzędzie promocyjne projektu to platforma www.szlakwoloski.eu, łącząca możliwość planowania czasu wolnego z walorami edukacyjnymi.

Dzięki realizacji projektu stworzono atrakcyjny produkt turystyczny dla turysty poszukującego autentyczności, bazujący na unikatowych wartościach lokalnej kultury.

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partnerzy projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

 

 

Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

ul. Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
+421 91 74 25 648
snina@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

 

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
www.rrasvidnik.sk

 

Związek Podhalan w Polsce

al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 49 523
biuro@zwiazek-podhalan.com
www.zwiazek-podhalan.com

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zamkowa 3a/1
43-400 Cieszyn
+48 33 85 14 481
biuro@deltapartner.org.pl
www.deltapartner.org.pl

Obec Malatiná

Malatiná 148
026 01 Malatiná
+421 91 84 62 296
starosta@malatina.sk
www.malatina.sk

Obec Zázrivá

Stred 409
027 05 Zázrivá
+421 90 78 87 756
obeczazriva@stonline.sk
www.zazriva.com

Galeria

Lokalizacja projektu