Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlak Kultury Wołoskiej
W ramach projektu wytyczono szlak turystyki kulturowej prezentujący dziedzictwo kulturowe Wołosów. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Równocześnie realizowano działania w ramach "Uniwersytetu Karpackiego" oraz "spotkania na wołoskim szlaku", które pełniły rolę edukacyjno-promocyjną - zrealizowano wiele warsztatów, pokazów, wystaw i spotkań.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0068/16
Budżet kwalifikowalny
1 849 179,11 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 571 801,98 EUR

Sukcesy projektu

Wytyczony został szlak, który ma strukturę wielolinearną, tj. nie jednej precyzyjnie wytyczonej ścieżki, lecz ogólny kierunek wyznaczony trasami pierwotnych wędrówek wołoskich, działania w projekcie obejmowały również cykl imprez w ramach Festiwalu Kultury Wołoskiej.

Główne narzędzie promocyjne projektu to platforma www.szlakwoloski.eu, łącząca możliwość planowania czasu wolnego z walorami edukacyjnymi.

Dzięki realizacji projektu stworzono atrakcyjny produkt turystyczny dla turysty poszukującego autentyczności, bazujący na unikatowych wartościach lokalnej kultury.

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partnerzy projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Województwo Małopolskie

Basztowa 22
31-156 Kraków
+48 12 44 65 701
sekretariat@zdw.krakow.pl
www.malopolska.pl

Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
+421 91 74 25 648
snina@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

Województwo Podkarpackie

al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów 
+48 17 74 76 621
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl

 

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Związek Podhalan w Polsce

al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
+48 18 26 49 523
biuro@zwiazek-podhalan.com
www.zwiazek-podhalan.com 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zamkowa 3a/1
43-400 Cieszyn
+48 33 85 14 481
biuro@deltapartner.org.pl
www.deltapartner.org.pl

Obec Malatiná

Malatiná 148
026 01 Malatiná
+421 91 84 62 296
starosta@malatina.sk
www.malatina.sk

Obec Zázrivá

Stred 409
027 05 Zázrivá
+421 90 78 87 756
obeczazriva@stonline.sk
www.zazriva.com

Galeria

Lokalizacja projektu