Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Eskapady na książęcym szlaku
Projekt rozszerzył dotychczasową ofertę turystyczną miast partnerskich - Jarosławia i Svidnika, poprzez rewitalizację parków miejskich. Stworzono miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów oraz platformę promocji bogactwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Celem projektu była również edukacja ekologiczna w zakresie różnorodności biologicznej, kontaktu z naturą i jej poszanowania.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
02-11-2016
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0061/16
Budżet kwalifikowalny
1 614 865,23 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 372 635,39 EUR

Sukcesy projektu

Projekt obejmował zarówno działania inwestycyjne, jak i promocyjne. Polegały na stworzeniu unikalnego produktu turystycznego "Eskapady na książęcym szlaku", który stanowi ofertę uzupełniającą dotychczas oferowane atrakcje turystyczne na Turystycznym Szlaku Gniazd Rodowych Lubomirskich - obiekty historyczne wzniesione w okresie od XVI do XIX w. 

Partner wiodący zrewitalizował Park Miejski w Jarosławiu - powstały nowe alejki, odnowione zostało ogrodzenie oraz zamontowany monitoring. Nowy wygląd zyskały kompozycje kwiatów, a walory wizualne uzupełnia nowo powstała fontanna. 

Nowy wygląd zyskał również Park Miejski w Świdniku, w którym powstała ścieżka rowerowa i infrastruktura (ławki, stojaki na rowery i altana). Podobnie jak w Jarosławiu, założony został monitoring, a roślinność uzupełniona o nowe nasadzenia. 

W obu parkach stanęły tablice edukacyjne. 

Partnerzy promowali również walory przyrodnicze i kulturowe pogranicza polsko-słowackiego miedzy innymi poprzez pikniki czy wydanie broszury. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla najmłodszych. 

Partner wiodący

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1
37-500 Jarosław
+48 16 62 48 777
kancelaria@um.jaroslaw.pl
www.jaroslaw.pl

 

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Film

Materiały

Strona internetowa projektu:

http://bip86.lo.pl/?cid=2865

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe