Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2
Projekt miał na celu utworzenie nowego drogowego połączenia komunikacyjnego na polsko-słowackim pograniczu, które w istotnym stopniu ułatwiło dostęp do korytarzy TEN-T. Najbardziej znaczącym rezultatem projektu jest poprawa warunków podróżowania na obszarze wokół Trójstyku – miejsca styku granic: polskiej, słowackiej i czeskiej. Brakowało tam zaledwie kilku kilometrów drogi, by mieszkańcy i turyści mogli swobodnie podróżować za granicę. Realizacja umożliwiła połączenie miejscowości Jaworzynka w Polsce z Čiernem i Skalitem na Słowacji.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-24-0013/16-00
Budżet kwalifikowalny
2 781 209,76 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 364 028,28 EUR

Sukcesy projektu

Koło beskidzkiego Trójstyku spotykają się granice Polski, Słowacji i Czech. Brakowało tam zaledwie kilku kilometrów drogi, by mieszkańcy i turyści mogli swobodnie podróżować za granicę (0,71 km w gminie Istebna i 0,2 km w gminie Čierne). Gminy Istebna i Čierne postanowiły to zmienić. W ten sposób powstało pierwsze w powiecie cieszyńskim przejście drogowe ze Słowacją. Ułatwiło to przejazd z jednej miejscowości do drugiej i skróciło go o 20 km. Umożliwiło też połączenie z głównymi drogami wiodącymi w stronę Bratysławy, Budapesztu oraz Wiednia. Odpowiednio oznakowane i oświetlone drogi są teraz bezpieczniejsze. Nowy parking i wiaty grillowe pozwalają odpocząć podczas podróży.  Efektem projektu jest znaczne skrócenie czasu podróży, gdyż mieszkańcy i turyści z Istebnej nie muszą jechać na Słowację (i odwrotnie) drogą okrężną przez Zwardoń lub Jabłonków (Czechy).

Partner wiodący

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Partnerzy projektu

Obec Čierne

Čierne 189
02 313 Čierne
+421 41 43 73 222 klapka 101
obeccierne@stonline.sk
www.obeccierne.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu