Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2
Projekt miał na celu utworzenie nowego drogowego połączenia komunikacyjnego na polsko-słowackim pograniczu, które w istotnym stopniu ułatwiło dostęp do korytarzy TEN-T. Najbardziej znaczącym rezultatem projektu jest poprawa warunków podróżowania na obszarze wokół Trójstyku – miejsca styku granic: polskiej, słowackiej i czeskiej. Realizacja umożliwiła połączenie miejscowości Jaworzynka w Polsce z Čiernem i Skalitem na Słowacji. Efektem projektu jest znaczne skrócenie czasu podróży, gdyż mieszkańcy i turyści z Istebnej nie muszą jechać na Słowację (i odwrotnie) drogą okrężną przez Zwardoń lub Jabłonków (Czechy).
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
03-10-2016
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-24-0013/16-00
Budżet kwalifikowalny
2 781 209,76 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2 364 028,28 EUR

Sukcesy projektu

Wybudowano 0,91 km nowych dróg (0,71 km w gminie Istebna i 0,2 km w gminie Čierne), nowy most przez potok graniczny, a także podniesiono parametry 1,8 km dróg w gminie Čierne. 

Partner wiodący

Gmina Istebna

Istebna 1000
43-470 Istebna 
+48 33 85 56 500
urzad@ug.istebna.pl
www.istebna.eu

Partnerzy projektu

Obec Čierne

Čierne 189
02 313 Čierne
+421 41/43 73 222 wew. 101
obeccierne@stonline.sk
www.obeccierne.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu