Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej
Projekt dotyczył modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki. W szczególności skupiono się na przebudowie jezdni, wzmocnieniu i poprawie jakości nawierzchni, wykonaniu rozbiórki i budowie nowych obiektów mostowych, a także montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie drogi, których odcinki zostały przebudowywane, stanowią ważne uzupełnienie dróg należących do sieci TEN-T.
Oś priorytetowa
Zrównoważony transport transgraniczny
Cel szczegółowy programu
Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych
Temat
Nowe i zmodernizowane drogi
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
PLSK.02.01.00-24-0012/16-00
Budżet kwalifikowalny
7 042 149,75 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 985 827,21 EUR

Sukcesy projektu

Rezultaty projektu:

  • Modernizacja 8,9217 km dróg (1439 S oraz 1447 S) w powiecie żywieckim;
  • Modernizacja 11,3746 km dróg (II/520 oraz III/2270 ) w żylińskim kraju.

Partner wiodący

Powiat Żywiecki

Krasińskiego 13
34-315 Żywiec
+48 33 86 05 007
starostwo@zywiec.powiat.pl
www.zywiec.powiat.pl

Partnerzy projektu

Žilinský samosprávny kraj

Komenského 48
011 09 Žilina
+421 41 50 32 111
info@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Galeria

Lokalizacja projektu